Brussels leesvoer voor Femke Halsema

Philippe Close (51), naast burgemeester van Brussel ook vicevoorzitter van de federale regeringspartij PS, wil na het zomerreces een „sereen debat” op nationaal niveau over de decriminalisering en uiteindelijk legalisering van cannabis, deels naar Nederlands voorbeeld. „We hebben het er al jaren niet meer over in België, omdat we de problemen die drugs veroorzaken niet willen zien.”

Die problemen komen steeds vaker naar Brussel. In de eerste zes maanden van dit jaar vonden er in de straten van Brussel al 22 drugsgerelateerde schietpartijen plaats. Vaak ging het om afrekeningen in de cocaïnehandel. Met een legalisering van cannabis hoopt Close capaciteit bij de politie vrij te maken om die zware drugscriminaliteit aan te pakken. „Dat zijn agenten die nu hun tijd verdoen met het oppakken van mensen die een jointje staan te roken. Zij moeten een proces-verbaal opmaken, maar het komt vervolgens nooit tot juridische stappen, omdat cannabisgebruik in België de laagste vervolgingsprioriteit heeft. Dat is totale hypocrisie.”

Vorige week maakten regeringsfunctionarissen van Duitsland, Luxemburg en Malta in een gezamenlijke verklaring (red. Nederland had alleen VWS-ambtenaar Victor Sannes gestuurd) bekend dat ze cannabis in de nabije toekomst steeds verder willen reguleren. Teelt, verkoop en gebruik kan daar straks onder voorwaarden. België was niet bij dat overleg aanwezig. Close: „Maar toch gaat het helpen dat omringende landen, die cultureel en politiek dichtbij ons staan, in beweging komen. Dit is het moment om het debat te gaan voeren.”

Er gaan dan ook toeristen naar Brussel komen om te blowen. In Amsterdam wil uw collega Femke Halsema dat juist aan banden leggen.

„Ik heb vaak met Femke om tafel gezeten en ik weet wat de problemen in Amsterdam zijn. Uiteindelijk gaat het gewoon om goed stadsbeheer; je vertelt een toerist duidelijk wat wel en wat niet kan. De excessen probeer je te weren. Maar steden als Amsterdam en Brussel hebben ook toerisme nodig. Zonder zijn we verloren.”

Eerder op 15-07-2022 was Belgie absent bij het Limburgse wietoverleg met o.a Malta en Duitsland die een gezamenlijk statement onderschreven en die niet door Nederland was getekend (Nederland had alleen een observator in de vorm van een VWS ambtenaar als afgevaardigde gestuurd, zonder tekenbevoegdheid, aangezien CU en CDA geen legalisering willen).

Lees meer in de NRC van 25-07-2022

Cannabisnieuws

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600