Kamerbrief over (trage) voortgang experiment gesloten coffeeshopketen

Kamerbrief van Ministers VWS en JenV over voortgang experiment gesloten coffeeshopketen 30-03-2022

Met deze brief informeren wij uw Kamer over de uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord betreffende het Experiment gesloten coffeeshopketen en de voortgang van het experiment. Een voorstel voor wijziging van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen is eerder geconsulteerd en ligt op dit moment voor advies bij de Afdeling advisering van de Raad van State. Als gevolg van de voorgestelde wijzigingen van het besluit zal ook de regeling op enkele punten moeten worden aangepast. De verwachting is dat deze wijzigingen tezamen in april of mei in werking zullen treden.

In het coalitieakkoord zijn nadere afspraken gemaakt, die we nu aan het uitwerken zijn. De eerste opgave treft uitbreiding van het experiment met een grote stad. Wel dient voor deelname van een elfde gemeente dient de wet- en regelgeving aangepast te worden. De wetswijziging is in voorbereiding en het streven is om de wet- en regelgeving aan het einde van dit jaar te hebben aangepast. Bij de G4-gemeenten hebben wij interesse in deelname aan het experiment gepolst.

De tweede opgave betreft het vaststellen van criteria voor de beoordeling van de uitkomst van het experiment op het gebied van criminaliteit, volksgezondheid en preventie. Op dit punt zijn we bezig met de uitwerking hiervan. We zullen uw Kamer daarover voor de zomer informeren. De derde opgave betreft het aanbieden van het kabinetsstandpunt op basis van een evaluatieverslag over het experiment aan uw Kamer en de Eerste Kamer in 2024. We zijn op dit moment met de onderzoekers en de Begeleidings- en Evaluatiecommissie in gesprek over hoe het beste uitvoering gegeven kan worden aan deze opgave.

De vierde opgave uit het coalitieakkoord betreft het treffen van juridische en praktische voorbereidingen om na afloop van de experimenten zoveel mogelijk direct te kunnen handelen in lijn met de uitkomst hiervan. Hier zullen we de komende tijd invulling aan geven.

Op basis van de nieuwe informatie over de voorbereidingstijd van de telers schatten wij in dat de overgangsfase kan starten in het tweede kwartaal van 2023, omdat dit het eerste moment is waarop naar verwachting de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de geproduceerde hennep en hasjiesj voldoende is om de deelnemende coffeeshops volledig en bestendig te kunnen bevoorraden. Bij starten voordat het aanbod aan deze voorwaarden voldoet, bestaat het risico dat de voorraden van de coffeeshops leeg raken, de prijzen extreem stijgen en/of de consumenten ontevreden zijn over het nieuwe aanbod. Met als risico dat de consumenten uitwijken naar de illegale markt.

Een aantal telers geeft aan problemen te hebben met het verkrijgen van een bankrekening. De banken zien bij deze telers belemmeringen om dienstverlening aan te bieden, voortvloeiend uit hun taken en verantwoordelijkheden vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Met betrokken partijen, waaronder het ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank, de betrokken banken en de telers zelf wordt gezocht naar oplossingen.

Red: Verder spelen bij de voorbereiding nog de aspecten van het onderzoek op de effecten op het gebied van criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid. Implementatie track en trace systeem, waar telers, coffeeshops en toezichthouders (de Inspectie van Justitie en Veiligheid, IJenV, en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, NVWA en de gemeentelijke toezichthouders) mee moeten gaan werken binnen de gesloten keten. Op het gebied van preventie is een instrumentarium door het Trimbos Instituut ontwikkeld. Daarnaast is de tekst van de bijsluiter met gebruiksinformatie, die telers aan hun producten moeten toevoegen, geactualiseerd op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Andere nieuwsberichten inzake uitstel experiment met een gesloten coffeeshopketen op 30-03-2022:

Binnenlands bestuur: Proef met legaal gekweekte wiet uitgesteld

Brabants dagblad: Geen hennepplantages, geen telers, geen bankrekeningen: wietproef dreigt flop te worden.

NOS: Kabinet: legale wietverkoop van wiet niet voor tweede kwartaal 2023

Limburger: Begin proef met legaal gekweekte wiet opnieuw uitgesteld

RTV Noord: Start wietproef opnieuw uitgesteld, ook Bierumer "model kwekers" wachten op groen licht

AD: Geen hennepplantages, geen telers, geen bankrekeningen: wietproef dreigt flop te worden

Parool: Geen hennepplantages, geen telers, geen bankrekeningen: wietproef dreigt flop te worden

Cannabisindustrie: Wietexperiment weer uitgesteld: eerste legale wiet in tweede kwartaal 2023

NL Times: Netherlands' regulated cannabis experiment postponed again

Mjbizdaily 31-03-2021: Dutch adult-use cannabis production pilot beset by delays

ENCOD 31-03-2022: More delays for the Dutch cannabis experiment

Hc nieuws 31-03-2022:Proef met legale levering cannabis uitgesteld 

Cnnbs 31-03-2022: Het Grote Smoezenboek of waarom de wietproef weer wordt uitgesteld

 

Afbeelding

Cannabisnieuws

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600