Metingen naar drugs in rioolwater

Het CDA maakte zich bij monde van raadslid Dick Oudwater zorgen om het stijgende drugsgebruik in Katwijk. Hoewel het college deze zorgen niet echt deelt, is men toch bereid tot een nulmeting van het rioolwater om vast te stellen hoeveel sporen van drugs daarin zijn te vinden.

Oudwater vraagt zich af en aan het college of het drugsgebruik niet steeds normaler lijkt te worden. B&W bespeuren die trend niet. Eerder het tegendeel. Cijfers tonen aan dat jongeren juist minder drugs gebruiken. Volwassenen blijken echter wel meer harddrugs te gebruiken. Het beeld van het CDA klopt dus niet met de cijfers. Wel is er een duidelijke verschuiving naar andere middelen op te merken.

Lees verder: Metingen naar drugs in rioolwater (allesoverkatwijk.nl) (15 april 2022)

Cannabisnieuws

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600