Monitor Drugs Incidenten: cannabis

Kort overzicht Monitor Drugs Incidenten Brief minister VWS, 08-11-2022:

Bij de Monitor Drugsincidenten (MDI) worden indicaties gegeven over de ontwikkelingen in drugsgerelateerde gezondheidsincidenten in Nederland. De MDI baseert zich op gegevens verzameld door ziekenhuizen, ambulancediensten en forensisch artsen in enkele peilstationregio’s in Nederland plus landelijk werkzame EHBO-organisaties, dus geeft geen totaaloverzicht over Nederland, waarbij naar de periode 2021 is gekeken. Voor de cannabis-kieswijzer wordt specifiek ingegaan op cannabis.

Uit een vragenlijst in het Grote Uitgaansonderzoek 2020 over middelengebruik tijdens de eerste lockdown (maart – mei 2020) blijkt dat bijna de helft (45,5%) van de laatste-jaar-gebruikers van cannabis vaker cannabis was gaan gebruiken tijdens de lockdown.

Het wegvallen van het (internationaal) toerisme leidde tot een sterke afname in het aantal gemelde cannabisintoxicaties in 2020 en 2021, vooral in de regio Amsterdam, waar toeristen doorgaans een groot deel van de patiëntenpopulatie beslaan. Onder Nederlands ingezetenen bleef het aandeel intoxicaties met cannabis stabiel.

-In 2021 werd cannabisgebruik gemeld bij 861 (22%) van de 3.984 geregistreerde drugsincidenten. In 67% (575) van deze incidenten was cannabis de enige gebruikte drug. Bij de overige incidenten was cannabis in combinatie met één of meer andere drugs gebruikt, meestal met cocaïne (38%), amfetamine (16%), ecstasy (14%) en/of GHB (13%).

Opvallende bevindingen in de 4.857 (tussen 2017 en 2021 geregistreerde) incidenten met cannabis als enige drug en de 1.780 incidenten waarbij cannabis in combinatie met andere drugs werd gebruikt zijn:

  • De helft van alle tussen 2017 en 2019 geregistreerde patiënten met een cannabis-mono-intoxicatie was toerist. 64% van hen werd behandeld in de regio Amsterdam en 22% op een EHBO-post. Tijdens de ingestelde reisbeperkingen als gevolg van de COVID-19 pandemie daalde het aandeel toeristen onder patiënten met cannabis-intoxicatie naar 27% in 2020 en 17% in 2021.
  • Onder Nederlands ingezetenen was het aandeel cannabis-mono-intoxicaties in 2021 (13%) vergelijkbaar met voorgaande jaren, waarin het lag tussen 14% en 17%. Bij MDI- en LIS-ziekenhuizen was in 2021 respectievelijk 13% en 16% van de incidenten onder ingezetenen het gevolg van cannabisgebruik (als enige drug), bij ambulances 14%, bij forensisch artsen 11% en bij EHBO’s 3%.
  • Angst is een zeer veelvoorkomende klacht bij cannabisintoxicaties (zie onderstaande lijsten). Opvallend is dat toeristen hier vaker (44%) last van hebben dan ingezetenen (33%). Ook worden toeristen vaker (41%) dan ingezetenen (21%) behandeld met rustgevende middelen. Mogelijk worden toeristen vaker overvallen door de effecten van de relatief sterke nederwiet.

Veel voorkomende klachten na gebruik van cannabis als enige drug (al dan niet in combi met alcohol & N is valide percentage):

Licht = 1554

Malaise (41%, N=164)
Verhoogde hartslag (38%, N=646)
Braken/misselijkheid (37%, N=596)
Angst (36%, N=611)
Duizeligheid (33%, N=155)
Hartkloppingen (26%, N=576)
Pijn op de borst (18%, N=575)
Verhoogde bloeddruk (18%, N=572)
Zweten (16%, N=134)
Buikpijn (16%, N=167)

Matig = 871

Angst (63%, N=486)
Flauwvallen (60%, N=166)
Verhoogde hartslag (55%, N=585)
Verlaagd bewustzijn (44%, N=546)
Hartkloppingen (38%, N=420)
Duizeligheid (29%, N=79)
Verhoogde bloeddruk (27%, N=535)
Braken/misselijkheid (27%, N=416)
Agitatie/agressie (25%, N=413)
Verwardheid (22%, N=109)
Versnelde ademhaling (18%, N=370)
Pijn op de borst (14%, N=384)

Ernstig = 896

Verhoogde hartslag (55%, N=628)
Bewusteloosheid (50%, N=758)
Opwinding/agressie (45%, N=481)
Braken/misselijkheid (35%, N=541)
Angst (35%, N=494)
Versnelde ademhaling (33%, N=480)
Flauwvallen (28%, N=130)
Verlaagde bloeddruk (26%, N=607)
Psychose (24%, N=475)
Verwardheid (24%, N=133)
Verhoogde bloeddruk (21%, N=606)
Hartkloppingen (14%, N=450)
Trekkingen/insult (11%, N=476)
Onderkoeling (11%, N=518)

Cannabisnieuws

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600