Derde coffeeshopvergunning trekt veel gegadigden

Een notaris heeft deze week door middel van een loting bepaald in welke volgorde de kandidaten voor een coffeeshop in Zaanstad Noord behandeld worden. Maar liefst 466 gegadigden hebben zich gemeld voor die ene vergunning, en daarvan zijn er 20 uitgeloot. Dat ging niet zonder slag of stoot.

De notaris begon aan zijn klus gewapend met een lijst met lotnummers en daaraan gekoppeld de zaaknummers die de gemeente aan de aanvragen heeft gehangen en drie blikken met een soort Scrabble-steentjes met getallen, voor de honderdtallen, de tientallen en het eindcijfer. Na vier keer graaien waren er drie ongeldige lotnummers getrokken, waarop de notaris van dienst besloot dat deze werkwijze de zaak nodeloos zou vertragen. Na overleg werden de overbodige nummers weggehaald en begon de loting van voren af aan, wat een mega schok geweest moet zijn voor de kandidaat met het eerder getrokken geldige lotnummer 424 (zaaknummer 6402083), dat weer van de lijst werd geschrapt.

De volgorde

De eerste die in procedure zal gaan werd daarna de ondernemer met het lotnummer 076 (zaaknummer 6251934), gevolgd door 296 (6336044), 217 (6310533), 286 (6331818), 428 (6402103), 078 (6253205), 320 (6352268), 225 (6319850), 320 (opnieuw, dus ongeldige trekking), 134 (6264789), 128 (6264176), 340 (6364096), 110 (6258870), 297 (6336137), 351 (6373917), 010 (6228275), 174 (6281835), 114 (6259997), 347 (6369301), 024 (6235463) en als laatste 384 (6395962).

Lees verder: Derde coffeeshopvergunning trekt veel gegadigden - Zaanstad (nieuws.nl) (27 mei 2022)

Cannabisnieuws

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600