HvV (Hart voor Vrijheid)

HvV (Hart voor Vrijheid)

Lijst 14 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is HvV Amsterdam? 

Verkiezingsprogramma Hart voor Vrijheid Amsterdam 2022-2026 

Hierin staat:

‘Veiligheidsobsessie stimuleert een samenlevingscultuur van verbodsregels, surveillance, controle, sancties, vervolging en straf. De media hebben door hun voortdurende aandacht voor het thema ‘Veiligheid’ bijgedragen aan een sfeer van paranoia, angst en wantrouwen. Tijdens de Coronacrisis ontstond steeds openlijker een extreme verbodscultuur.

Het gebruik, handel en productie van softdrugs wordt vrijgegeven. Koffieshops en wiettelers worden erkend als normale ondernemers.

Harddrugs wordt op medisch voorschrift aan verslaafden vrij verstrekt in ruil voor deelname aan een afkickprogramma. De Harddrugs markt wordt niet bestreden, maar door de gebruikers te bedienen wordt ze door de overheid overgenomen.

Buitenlanders worden bij drugsgebruik niet gediscrimineerd. De plannen om buitenlanders uit te sluiten of het voor hen te bemoeilijken om drugs aan te schaffen is ongewenst en discriminerend’.

Op de website van Hart voor Vrijheid in Amsterdam is geen aparte drugsparagraaf opgenomen. 

Stemwijzer Amsterdam van ProDemos bevat de stelling ‘Amsterdam moet coffeeshops toestaan cannabis te verkopen aan buitenlanders’. HvH Amsterdam is het met de stelling EENS: ‘ We staan voor een faciliterende en rekkelijke overheid, waar burgers zo veel mogelijk een eigen verantwoordelijkheid dragen. Vrijheid, blijheid voor de burger.’ 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst Hart voor Vrijheid Amsterdam

HvH Amsterdam deed niet mee aan de vorige gemeenteraadsverkiezing. De Amsterdamse gemeenteraad bestaat uit 45 leden. Het college bestaat sinds 2018 uit Groen Links (10), D66 (8), PvdA (5) en SP (2). De burgemeester van Amsterdam is Femke Halsema (Groen Links). De overige partijen in de gemeenteraad van Amsterdam zijn VVD (6), PvdD (3), DENK Amsterdam (2), JA21 (2), CDA (1), BIJ1 (1), ChristenUnie (1), PvdO (1), FvD (1), NIDA (1), Democratisch Socialisten (1).

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600