ST3M

ST3M

Lijst 18 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is ST3M Amsterdam? 

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma ST3M Amsterdam 

Hierin staat:  

‘De afgelopen vier jaar is de veiligheid in Amsterdamse wijken afgenomen en is het geweld toegenomen. Dit heeft vooral te maken met drugseconomie en criminaliteit. Zoals overal zien we hierbij grote ongelijkheid: binnen de ring het voordeel van makkelijk verkrijgbare drugs, buiten de ring de schaduwzijde van geweld, ondermijning en bendevorming.

De moord op Peter R. De Vries zorgde voor verdriet en woede maar dat heeft niets veranderd aan de problematiek. Amsterdam kan niet alleen een wereldwijd drugsprobleem aanpakken. Het zal altijd een doorvoerstad zijn voor alle denkbare goederen, legaal en illegaal. Maar elke oplossing begint met het onder ogen zien van het probleem: twintig jaar gedoogbeleid heeft geleid tot een steeds groter wordende ondergrondse drugseconomie. Dit is de motor van het geweld.

Er zijn geen makkelijke oplossingen. Ook op het gebied van veiligheid pleit ST3M voor een langetermijnbeleid. Dat zal een combinatie zijn van educatie, politie-inzet, jeugdbeleid, buurtbeheergroepen, buurtpreventie en cameratoezicht. 

  • Het huidige gemeentelijke drugsbeleid is niet langer houdbaar. Amsterdam zal moeten kiezen: óf echte legalisering, óf handhaven van drugswetten’. 

Op de website van ST3M Amsterdam is geen aparte drugsparagraaf opgenomen 

Stemwijzer Amsterdam van ProDemos bevat de stelling ‘Amsterdam moet coffeeshops toestaan cannabis te verkopen aan buitenlanders’. ST3M Amsterdam is het met de stelling ONEENS: ‘Als coffeeshops overlast geven moet deze kunnen worden beperkt door het aantal bezoekers te begrenzen.’ 

Op de volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst ST3M Amsterdam

ST3M deed bij de vorige gemeenteraadsverkiezing nog niet mee. De Amsterdamse gemeenteraad bestaat uit 45 leden. Het college bestaat sinds 2018 uit Groen Links (10), D66 (8), PvdA (5) en SP (2). De burgemeester van Amsterdam is Femke Halsema (Groen Links). De overige partijen in de gemeenteraad van Amsterdam zijn VVD (6), PvdD (3), DENK Amsterdam (2), JA21 (2), CDA (1), BIJ1 (1), ChristenUnie (1), PvdO (1), FvD (1), NIDA (1), Democratisch Socialisten (1).

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600