VVD Amsterdam

VVD Amsterdam

Lijst 3

 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is de VVD Amsterdam?

Onze vrije stad Verkiezingsprogramma VVD Amsterdam 2022-2026

Hierin staat:

‘In een vrije handelsstad moeten ondernemers in veiligheid kunnen werken en ondernemen. Daarom zet de VVD op handhaving en cameratoezicht om criminaliteit en inbraken te bestrijden.

  • De vrijheid om te ondernemen wordt op dit moment ook bedreigd door de georganiseerde misdaad. Grote criminelen gebruiken Amsterdam om hun winsten wit te wassen. De VVD wil dat er alles aan gedaan wordt om het verdienmodel van criminelen te stoppen. Daarom zetten we in op een harde aanpak van ondermijning.
  • Drugstoerisme trekt ook criminaliteit aan. Daarom wil de VVD af van het imago van drugshoofdstad van de wereld. De VVD zet in op het ingezetenencriterium voor wat betreft softdrugs. Alleen als je in Nederland woont kun je nog softdrugs kopen in Amsterdam’ 

Van de website VVD Amsterdam - Nieuwsbericht VVD blij met steun burgemeester voor aanpak coffeeshops:

‘De Amsterdamse VVD is verheugd over de steun van burgemeester Femke Halsema voor de VVD-plannen om het ingezetenencriterium voor Amsterdamse coffeeshops in te voeren. Hiermee omarmt zij het initiatiefvoorstel dat de VVD in juli vorig jaar indiende om de toeristische overlast in Amsterdam te bestrijden, door enkel mensen met een adres in Nederland nog langer toe te staan in de coffeeshop.

De VVD zet zich al langere tijd in voor een nieuwe aanpak voor de Amsterdamse binnenstad. Daarbij moet de nadruk liggen op het afschalen van de prostitutie, coffeeshops en laagwaardige winkels. In plaats daarvan moet het gebied voor Amsterdammers aantrekkelijk worden, leefbaar voor bewoners en van waarde voor bezoekers die komen voor de cultuur van de historische binnenstad’. 

Stemwijzer Amsterdam van ProDemos bevat de stelling ‘Amsterdam moet coffeeshops toestaan cannabis te verkopen aan buitenlanders’. VVD Amsterdam is het met de stelling ONEENS: “Coffeeshops trekken veel overlast gevende toeristen aan, met name in het stadscentrum. Door hen niet langer de mogelijkheid te geven softdrugs te kopen in coffeeshops zullen zij Amsterdam links laten liggen”.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst VVD Amsterdam

VVD Amsterdam haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 6 zetels. De Amsterdamse gemeenteraad bestaat uit 45 leden. Het college bestaat sinds 2018 uit Groen Links (10), D66 (8), PvdA (5) en SP (2). De burgemeester van Amsterdam is Femke Halsema (Groen Links). De overige partijen in de gemeenteraad van Amsterdam zijn VVD (6), PvdD (3), DENK Amsterdam (2), JA21 (2), CDA (1), BIJ1 (1), ChristenUnie (1), PvdO (1), FvD (1), NIDA (1), Democratisch Socialisten (1).  

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke VVD?

Verkiezingsprogramma 2021-2025

Samen aan de slag. Ons nieuwe verhaal 

"Vasthouden aan de strenge voorwaarden voor de verkoop van softdrugs, waaronder de verkoop van slechts kleine hoeveelheden en slechts aan volwassen personen die in het bezit zijn van een Nederlands paspoort. Overlast rond verkooppunten en straathandel door loopjongens en drugskoeriers wordt zwaarder bestraft. Auto’s, scooters en telefoons worden vaker in beslag genomen.

Sluiting van coffeeshops die zich niet aan de regels houden of van verkooppunten die leiden tot overlast op straat. Behaalde winsten worden bij sluiting standaard afgepakt. Maximumstraffen voor productie, handel en export van illegale drugs worden verdubbeld. Ook moet het niet meer mogelijk zijn weg te komen met een taakstraf voor deze delicten.

Softdrugs kunnen alleen als sluitstuk van een harde, creatieve en succesvolle criminaliteitsaanpak gecontroleerd worden gereguleerd. Dit kan ook alleen wanneer de schadelijkheid (giftigheid, verslavingsrisico, maatschappelijke effecten) in gereguleerde omstandigheden beperkt is, wanneer het maatschappelijk draagvlak voor het verboden houden van het middel laag is en de handhaving van een verbod een inspanning vraagt die in redelijkheid niet van de overheid kan worden gevraagd. De uitkomsten van het lopende ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ wachten we af voordat eventuele nieuwe stappen kunnen worden gezet in de richting van regulering van de kweek van en handel in softdrugs."

VVD - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl)

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600