D66 Amsterdam

D66 Amsterdam

Lijst 2 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is D66 Amsterdam?

Vrijheid in verbinding Verkiezingsprogramma D66 Amsterdam 2022-2026 

In het verkiezingsprogramma staat:

● Amsterdam moet erkennen en uitdragen dat zonder regulering van drugs, de strijd tegen drugscriminaliteit nooit kan worden gewonnen. Amsterdam moet actief aankaarten welke problemen drugscriminaliteit veroorzaakt in haar buurten;
● Amsterdam beschikt over te weinig politiecapaciteit om criminele activiteiten in de stad op te sporen. Daardoor blijven die wel eens onbestraft. Daarom maken we ons hard voor extra politiecapaciteit;
● Amsterdam versterkt de samenwerking met overheidsinstanties en De Nederlandsche Bank (DNB) om criminele financiële geldstromen op te sporen en te verstoren;
● Amsterdam draagt bij aan de regulering van softdrugs door zich welwillend op te stellen ten opzichte van experimenteerruimte die door het Rijk wordt geboden. We zijn voor (inter)nationale regulering van softdrugs. Wat D66 betreft, is dat de enige weg vooruit;
● We dragen Amsterdam aan als een pilotstad voor experimenteerruimte met legalisering van MDMA en xtc, wanneer die ruimte door het Rijk wordt een aangeboden.
● Amsterdam handhaaft geen i-criterium (het verbod op toegang bij coffeeshops voor mensen die niet in Nederland wonen), omdat dit zal leiden tot een verschuiving naar straathandel. 

Van de website van D66 Amsterdam in Coronablog “Herstart de binnenstad”:

‘Ga in gesprek met coffeeshop-eigenaren om te verplaatsen naar een locatie buiten het Centrum waar zij vaste clientèle kunnen opbouwen onder Amsterdammers en daarmee duurzaam inkomen kunnen blijven genereren ondanks het instorten van het toerisme’. 

Stemwijzer Amsterdam van ProDemos bevat de stelling ‘Amsterdam moet coffeeshops toestaan cannabis te verkopen aan buitenlanders’. D66 Amsterdam is het met de stelling EENS: “Coffeeshopssluiten voor mensen die niet in Nederland wonen zal leiden tot een verschuiving naar de straathandel.” 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst D66 Amsterdam 

D66 Amsterdam haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 8 zetels. De Amsterdamse gemeenteraad bestaat uit 45 leden. Het college bestaat sinds 2018 uit Groen Links (10), D66 (8), PvdA (5) en SP (2). De burgemeester van Amsterdam is Femke Halsema (Groen Links). De overige partijen in de gemeenteraad van Amsterdam zijn VVD (6), PvdD (3), DENK Amsterdam (2), JA21 (2), CDA (1), BIJ1 (1), ChristenUnie (1), PvdO (1), FvD (1), NIDA (1), Democratisch Socialisten (1). 

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke D66? 

Verkiezingsprogramma 2021-2025

'Een nieuw begin' Laat iedereen vrij maar niemand vallen

"Mensen gebruiken drugs. Daar kun je je ogen voor sluiten, maar het gebeurt. Het huidige drugsbeleid schiet tekort. Méér bestrijding, méér drugswetten, méér repressie en méér stoere taal gaan het verschil niet maken. Sterker nog, ze leiden tot een oorlog tegen drugs die niet te winnen valt. Daarom is het streven naar een drugsvrije samenleving – de wens van veel conservatieve partijen – hopeloos naïef. Drugsgerelateerde criminaliteit zoals productie en handel moeten we hard bestrijden. Maar stap één is een realistisch drugsbeleid, met een gereguleerde markt waar dat kan. Voorlichting, preventie en testbeleid van drugs is hierbij absoluut nodig. We willen de gezondheidsrisico's van drugs minimaliseren en de veiligheid van de samenleving voorop stellen. Ook moet het voorkomen van de schade voor het milieu meer aandacht krijgen. De internationale drugsverdragen knellen om het drugsbeleid te moderniseren. Daarom is het belangrijk dat Nederland samenwerkt in een coalition of the willing.

Coffeeshops uit de illegale sfeer

Coffeeshops zitten al decennialang in een vreemde spagaat. Softdrugs verkopen mag, softdrugs inkopen of telen mag niet. Hiermee leveren we coffeeshophouders over aan het criminele circuit. Dat kan zo niet langer. Het is een goede zaak dat gemeenten mogen gaan experimenteren met legale telers.
• Het is tijd een stap verder te gaan. Alle coffeeshops in Nederland moeten legaal kunnen inkopen, leveren en verkopen, waarbij de softdrugs op kwaliteit wordt getest. Mensen in een coffeeshop moeten weten wat ze roken.
• Coffeeshophouders moeten terecht kunnen bij de bank voor een zakelijke rekening. Dit is essentieel voor de legale keten.

Méér medisch onderzoek

Mensen met psychische of lichamelijke klachten kunnen veel baat hebben bij drugs als medicijn. Zo zijn er naast de bekende effecten van cannabis ook kansrijke studies naar het behandelen van PTSS met MDMA en het behandelen van depressies met paddo’s. We willen inzetten op meer onderzoek naar de medicinale en therapeutische werking van drugs.
• Om de kansen die drugs kunnen bieden in onze reguliere geneeskunde ten volle te benutten, gaan we internationale samenwerking in dit onderzoek stimuleren 
• Ook de negatieve medische effecten van drugs moeten beter worden onderzocht, zoals de relatie tussen cannabis en psychoses. Risicogroepen – zoals psychiatrische patiënten en jongeren – moeten worden beschermd met effectieve voorlichting.

Een staatscommissie voor drugs

Het debat over welke drugs legaal en illegaal moeten zijn, duurt eindeloos. Voor ons staat voorop dat we niet alle drugs over één kam kunnen scheren.
• We willen via onderzoek in kaart brengen wanneer en op welke manier regulering voor de verschillende middelen mogelijk en verstandig is en wanneer niet.
• We willen een staatscommissie instellen die voorstellen doet om ons drugsbeleid te hervormen. Het uitgangspunt is dat de gezondheidsrisico’s van drugs zo laag mogelijk worden gehouden en de gezondheid, veiligheid en welzijn van onze samenleving als geheel zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.

Coalition of the willing

Mensen gebruiken drugs. Daar kun je je ogen voor sluiten, maar het gebeurt. Het huidige drugsbeleid schiet tekort. Méér bestrijding, méér drugswetten, méér repressie en méér stoere taal gaan het verschil niet maken. Sterker nog, ze leiden tot een oorlog tegen drugs die niet te winnen valt. Daarom is het streven naar een drugsvrije samenleving – de wens van veel conservatieve partijen – hopeloos naïef. Drugsgerelateerde criminaliteit zoals productie en handel moeten we hard bestrijden. Maar stap één is een realistisch drugsbeleid, met een gereguleerde markt waar dat kan. Voorlichting, preventie en testbeleid van drugs is hierbij absoluut nodig. We willen de gezondheidsrisico's van drugs minimaliseren en de veiligheid van de samenleving voorop stellen. Ook moet het voorkomen van de schade voor het milieu meer aandacht krijgen. De internationale drugsverdragen knellen om het drugsbeleid te moderniseren. Daarom is het belangrijk dat Nederland samenwerkt in een coalition of the willing."

D66 – Drugsmanifest: tijd voor een nieuwe drugsaanpak

D66 - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl)

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600