Volt Amsterdam

Volt Amsterdam

Lijst 25

 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is Volt Amsterdam?

Toekomst made in Europe  
Verkiezingsprogramma & Beleidsprogramma Volt Amsterdam 2022-2026

In het beleidsprogramma staat:

"Geen ingezetenencriterium voor coffeeshops:

-Waarom
Het huidige drugsbeleid is dringend aan herziening toe, te beginnen met cannabis.
Amsterdam heeft jarenlang een pioniersrol vervuld in de wereld, maar dreigt met het Ingezetenencriterium haar progressieve voorsprong kwijt te raken door achterhaald, repressief beleid.

Een verbod op verkoop aan toeristen zal voorspelbaar worden gevolgd door een stijging in marktwaarde die zorgt voor een toename in criminaliteit, waarop de politiek schermt met Law & Order, er meer repressie volgt, gevolgd door een stijging in marktwaarde, enzovoorts.

Keer op keer, op keer is aangetoond dat de War on Drugs niet te winnen is, en het criminaliseren van genotsmiddelen en consumenten niet effectief is. Dergelijke keuzes versterken criminele organisaties, belasten opsporing, handhaving en het justitiële en penitentiaire systeem, zonder enig positief effect te hebben op volksgezondheid of verslaving.126 Onze maatschappij is op vrijwel ieder vlak beter af met legalisatie van cannabis.

Het ingezetenencriterium zou tevens een enorme prikkel vormen voor ondernemende jongeren uit kwetsbare buurten. Zij zouden immers volledig legaal om de hoek cannabisproducten kunnen aanschaffen om die (illegaal) met winst te verkopen aan toeristen in het centrum. De suggestie dat er genoeg handhavingscapaciteit is om een dergelijke situatie aan te kunnen, is niet realistisch. Daarnaast zouden de ontwrichtende gevolgen van die repressie voelbaar zijn in stadsdelen die stabiliteit het hardst nodig hebben.

-Wat
De aanpak van misbruik van genotsmiddelen ziet Volt als een zaak van (geestelijke) gezondheids-en verslavingszorg. Goede voorlichting, preventie en bekwaam toezicht op de markt is cruciaal, net als een werkbaar juridisch en inhoudelijk kader om adequaat in te kunnen spelen op snel wijzigende marktcondities.

Na de legalisatie in Canada en een groeiend aantal Amerikaanse staten heeft de cannabis-industrie in die landen een vlucht genomen. We willen dat Amsterdam de creatieve, levendige cannabis-branche in haar stad definitief omarmt en de ruimte geeft om op een eerlijke manier toe te werken naar een innovatieve markt waar de nadruk ligt op kwaliteit producten.

-Hoe – Legalisatie
Volt wil dat het i-criterium in de prullenbak verdwijnt en dat Amsterdam de intentie uitspreekt om zich binnen 3 jaar definitief te binden aan een legalisatie van cannabisteelt, -handel en -consumptie. We kunnen wachten tot de hele wereld ons het groene licht geeft of proactief de impasse doorbreken en beginnen aan de fundamenten van een gezonde markt en het terugdringen van bestaande stigma‘s. 

Verder moet wat ons betreft de nadruk komen te liggen op kwaliteit en transparantie. Na de legalisatie in Noord-Amerika was er een explosie aan innovatie op het gebied van teelt en verwerking, waar andere branches de vruchten van plukken. Door de gedoogconstructie stond Nederland bekend om relatief sterke cannabis van hoge kwaliteit, maar inmiddels importeren Amsterdamse coffeeshophouders cannabis uit Californië.

-Hoe – Standaardisatie
Volt wil dat er genoeg ruimte ontstaat voor onderzoek en innovatie op de Nederlandse cannabismarkt, zonder daarbij af te doen aan de veiligheid van de producten die de consumenten kopen. Zeker in het geval van medicinale cannabis moeten strenge regels uitgebreid worden zodat patiënten precies weten wat ze tot zich nemen, maar ook de recreatieve consument is gebaat bij inzicht in de samenstelling van cannabinoïden in de producten.

We pleiten daarom voor ontwikkeling van een Europese standaard voor het testen en duiden van cannabisproducten, zoals bijvoorbeeld voor voeding het geval is. Deze standaard moet in samenspraak met de medische cannabis-industrie, huidige telers, verkopers en consumentenorganisaties worden opgesteld. Deze standaard moet ook gelden als voorwaarde voor een teelt- en verkooplicentie.

-Hoe – Markt
In Canada en de VS ontstond er een zogenaamde race to the bottom doordat grote hoeveelheden durfkapitaal de markt overspoelden en kleinere, kwalitatief hoogstaande ambachtelijke telers uit de markt werden gedrukt. Cannabis Cowboys dachten door een focus op kwantiteit snel te kunnen cashen ten koste van de kwaliteit, waardoor consumenten snel terugvielen op de craft growers die hun producten inmiddels weer via het grijze circuit moesten aanbieden. Verder stapelden zich tonnen aan beperkt houdbare, goedkope cannabis zich op, waar omliggende gebieden vervolgens weer last van hadden.

Wij vinden dat Nederland deze ontwikkeling voor moeten blijven, en een gelijk speelveld moet creëren voor alle soorten telers, mits die zich houden aan standaarden voor veiligheid en transparantie. We willen dat er een minimumprijs komt, die telers beschermt tegen perverse prikkels en monopoliserend grootkapitaal. Verder vinden we dat accijnzen die worden geheven voor een groot deel128 moeten worden besteed aan verbetering van preventie, verslavingszorg, GGZ en jeugdzorg.

Om de voorsprong die Nederland in Europa nog heeft op dat vlak te behouden, is het van essentieel belang om nu te handelen en te zorgen dat over 10 jaar, als grote delen van de EU cannabisproducten hebben gelegaliseerd, Nederland te boek staat als de beste cannabisproducent van Europa, met Amsterdam als historische, culturele hoofdstad van de Europese cannabiscultuur."

Stemwijzer Amsterdam van ProDemos bevat de stelling ‘Amsterdam moet coffeeshops toestaan cannabis te verkopen aan buitenlanders’. Volt Amsterdam is het met de stelling EENS: ‘Volt wil softdrugs ook toestaan voor buitenlanders. Een verbod zou immers zorgen voor een toename van criminaliteit. Door legalisatie van wietteelt kan Amsterdam ruimte scheppen voor een eerlijke en innovatieve markt, met kwaliteitsproducten.’ 

Op de website van Volt staat een artikel Verbod wietverkoop aan buitenlanders is een schijnoplossing.

‘The War on Drugs’ is een oorlog die niet te winnen valt, zo blijkt keer op keer. Een groot deel van de Nederlanders is zich hier gelukkig allang van bewust. De politiek is echter nog niet helemaal wakker en kroop slechts met kleine stapjes steeds iets dichterbij een realistisch beleid. Dit totdat de burgemeester van Amsterdam, Halsema, met het plan kwam om wietverkoop aan buitenlandse toeristen te verbieden. Een schijnoplossing.

Amsterdammers klagen al jaren over de drukte in de stad. Logisch, want de stad wordt ook inderdaad steeds drukker. Waar in 2017 nog zo’n 8,3 miljoen toeristen naar de stad kwamen, is de verwachting dat in 2030 twaalf miljoen toeristen de stad zullen bezoeken. Deze groei is een trend die al jaren aanhoudt. De gemeente probeert die groei ook al jarenlang in te dammen, overigens zonder succes. De volgende slag in zowel ‘The War on Drugs’ als de strijd tegen de steeds groeiende toeristenstroom is dus het verbieden van de verkoop aan softdrugs aan buitenlandse toeristen. Hoewel dit in eerste instantie sympathiek klinkt, roept dit bij mij al gelijk een heleboel vragen op.

De belangrijkste vraag is natuurlijk of deze maatregel het probleem oplost. Maar over welk probleem hebben we het dan precies? Halsema heeft het voornamelijk over drugstoerisme. Drugstoerisme betekent dat mensen van buiten Amsterdam naar Amsterdam komen om drugs te gebruiken of in te slaan. Dit gebeurt meestal omdat waar ze vandaan komen drugsgebruik volledig illegaal is. ‘Softdrugs’ is inderdaad een veelgehoorde reden voor een bezoek aan Amsterdam. Maar is het gedoogbeleid ook de reden voor de groei van het toerisme, die evenredig is met die in veel andere grote Europese steden? Daarnaast zien we dat in Portugal, bijvoorbeeld, zowel toerisme als drugsgebruik na legaliseren niet toegenomen zijn. Ook in de Nederlandse grensgebieden, waar de verkoop van drugs aan buitenlandse toeristen al verboden is, blijken de toeristen toch wel te komen. 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst Volt Amsterdam

Volt doet voor het eerst mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. In de tweede kamer heeft Volt 3 zetels. De Amsterdamse gemeenteraad bestaat uit 45 leden. Het college bestaat sinds 2018 uit Groen Links (10), D66 (8), PvdA (5) en SP (2). De burgemeester van Amsterdam is Femke Halsema (Groen Links). De overige partijen in de gemeenteraad van Amsterdam zijn VVD (6), PvdD (3), DENK Amsterdam (2), Ja21 (2), CDA (1), BIJ1 (1), ChristenUnie (1), PvdO (1), FvD (1), NIDA (1), Democratisch Socialisten (1)  

Hoe cannabisvriendelijk is het landelijke Volt?

Verkiezingsprogramma Volt 2021-2025 

  • "Volt wil werken aan het gecontroleerd decriminaliseren of legaliseren van drugs. Het Portugese model heeft namelijk laten zien dat de 'war on drugs' die over de hele wereld gevoerd wordt, niet gewonnen kan worden.
  • Daarom wil Volt toewerken naar een ander systeem, waarin we op basis van gedegen onderzoek het in bezit hebben, de handel en de productie van bepaalde drugs onder bepaalde voorwaarden toestaan.
  • Dit heeft twee grote voordelen. De druk op de handhaving neem af en we kunnen als samenleving beter investeren in preventie en voorlichting.
  • Daarnaast leidt het legaliseren van drugsgebruik niet tot meer drugsgebruik, maar zorgt het wel voor een betere controle van het gebruik."

Volt - Cannabis Kieswijzer 

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600