De Groene Basis Piraten Amsterdam

De Groene Basis Piraten Amsterdam

Lijst 15

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk zijn de Groene Basis Piraten?  

Verkiezingsprogramma Groene Basis Piraten 2022-2026 

Hierin staat

‘Het handhaven van drugs-verboden kost ruim de helft van de opsporingscapaciteit. En het blijkt niet eens te werken. Mensen gebruiken hierdoor niet minder drugs, en waar vraag is, komt aanbod. De 'war on drugs' heeft juist veel negatieve bijeffecten. Bovendien ervaren de meeste mensen vooral positieve effecten van drugs. Ook tonen steeds meer wetenschappelijke studies aan dat psychedelische drugs met deskundige begeleiding een bijdrage kunnen leveren aan de psychiatrie, bijvoorbeeld bij behandeling depressie, migraine, verslaving en een post-traumatische stress stoornis. Cannabis willen we reguleren. Zo zetten we de criminaliteit buitenspel en krijgt de politie meer tijd voor echte misdaad. De volksgezondheid kunnen we verbeteren door betere voorlichting en kwaliteitscontrole.

 • We reguleren de aanvoer van coffeeshops. Met lokaal maatwerk kunnen we gezondheid bevorderen, banen creëren en de veiligheid vergroten.
 • We treden niet op tegen thuisteelt voor eigen gebruik.
 • Amsterdam boycot het aantoonbaar effectloze afstandscriterium voor coffeeshops.
  We maken een einde aan de stop op coffeeshops en stimuleren kleinschalige coffeeshops verspreid door de stad.
 • We ondersteunen en beschermen cannabis social clubs. Deze coöperaties zijn al een groot succes in Spanje. Wiet wordt alleen gekweekt voor eigen gebruik en eventuele opbrengsten worden geïnvesteerd in sociale activiteiten en voorlichtingsavonden over veilige teelt en consumptie.
 • Drempels voor medische en industriële toepassing van hennep worden opgeheven.
 • Er komen multidisciplinaire opleidingen voor mensen die een baan zoeken in de cannabisbranche.
 • De prioriteit aan de opsporing van productie en handel in drugs wordt zover geminimaliseerd als internationale verdragen toestaan.
 • We gaan breed experimenteren met de verkoop van MDMA (XTC) en psychedelica als gestandaardiseerd product aan meerderjarigen in smartshops, door speciaal daarvoor opgeleid personeel.
 • We ondersteunen drugsvoorlichting en andere harm reduction projecten zoals Unity en Celebrate Safe.
 • De mogellijkheid tot het testen van drugs in combinatie met goede voorlichting wordt uitgebreid en testen op evenementen mogelijk gemaakt.
 • Er komen menswaardige gebruikersruimtes met legale aanvoer voor alle mensen met een drugsverslaving.’ 

Op de website van de Groene Basis Piraten staat dezelfde paragraaf over drugsbeleid. 

Stemwijzer Amsterdam van ProDemos bevat de stelling ‘Amsterdam moet coffeeshops toestaan cannabis te verkopen aan buitenlanders’. De Groene Basis Piraten Amsterdam zijn het met de stelling EENS: ’ De Groene Basis Piraten zijn tegen discriminatie van buitenlanders en staan voor een verstandiger drugsbeleid. Een buitenlanderverbod in coffeeshops zal enkel leiden tot een toename van straathandel en overlast. 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst Groene Basis Piraten 

Interview met lijsttrekker Matthijs Pontier in de CannaStemBus 

Zie ook  AT5 02-02-2022:

“De top drie van de kieslijst bestaat uit de lijsttrekkers van de originele partijen. Matthijs Pontier van de Piratenpartij, Reina van Zwoll van De Groenen en Susan Delsing van de Basisinkomenpartij. Volgens lijsttrekker Matthijs Pontier overlappen de drie partijen flink en zijn ze daarom gaan samenwerken. "We zijn tot de conclusie gekomen dat er veel overlap is en dat het onnodig is om te concurreren met elkaar."

De combinatie Groene Basis Piraten doet voor het eerst mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. De Piratenpartij, de Basis Partij en Amsterdam Anders/de Groenen, hebben eerder afzonderlijk wel aan Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen meegedaan. De Amsterdamse gemeenteraad bestaat uit 45 leden. Het college bestaat sinds 2018 uit Groen Links (10), D66 (8), PvdA (5) en SP (2). De burgemeester van Amsterdam is Femke Halsema (Groen Links). De overige partijen in de gemeenteraad van Amsterdam zijn VVD (6), PvdD (3), DENK Amsterdam (2), Ja21 (2), CDA (1), BIJ1 (1), ChristenUnie (1), PvdO (1), FvD (1), NIDA (1), Democratisch Socialisten (1).

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600