SP Amsterdam

SP Amsterdam

Lijst 5

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is de SP Amsterdam?

Strijd mee stem SP Verkiezingsprogramma SP Amsterdam 2022-2026

In het verkiezingsprogramma staat:

‘De (drugs)criminaliteit is een veelkoppig monster met tentakels die ver reiken. Zo wordt in het vastgoed en in souvenirwinkels veel geld witgewassen. Kwetsbare jongeren worden geronseld door drugscriminelen. Er is niet één panklare oplossing voor het aanpakken van de drugscriminaliteit in de stad. De problemen zijn ook niet van vandaag of morgen opgelost. Voor het succesvol bestrijden van deze criminaliteit is het belangrijk om structureel voldoende politie en financiële recherche vrij te maken.

We investeren in expertise en geven politie en justitie de tijd om resultaat te boeken. De afgelopen jaren hebben er te veel wisselingen plaatsgevonden met verschillende projecten die steeds van korte duur waren en snel werden opgevolgd door een volgend initiatief. 

We maken een speerpunt van het bestrijden van witwassen. De wildgroei aan onderhandse leningen en crimineel geld in de horeca moet worden gestopt. Wanneer niet duidelijk is waar het geld vandaan komt dan wordt er geen horecavergunning verstrekt. Alle stadsdelen moeten hierbij dezelfde procedures en regels gaan volgen. Stadsdelen krijgen hiervoor voldoende middelen en ambtenaren worden hiervoor opgeleid’.  

Van de website  SP Amsterdam -  Blog 06-11-2021 Janssen: Experiment wietteelt kan beter:

‘Als het kabinet wetenschappelijke adviezen blijft negeren, dreigt het experiment met legale wietteelt een gemiste kans te worden. Volgens SP-senator Rik Janssen laat het kabinet zich vooral leiden door politieke afwegingen. Daardoor krijgt het experiment een beperkte opzet in omvang en duur die het onmogelijk maakt voldoende betrouwbare informatie te verzamelen die nodig is voor vervolgbesluiten’. 

Stemwijzer Amsterdam van ProDemos bevat de stelling ‘Amsterdam moet coffeeshops toestaan cannabis te verkopen aan buitenlanders’. SP Amsterdam is het met de stelling EENS: “De SP wil softdrugs legaliseren en voor iedereen toegankelijk en veilig maken. Dat geldt voor de inwoners en ook de bezoekers van de stad.”

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst SP Amsterdam 

SP Amsterdam haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 2 zetels. De Amsterdamse gemeenteraad bestaat uit 45 leden. Het college bestaat sinds 2018 uit Groen Links (10), D66 (8), PvdA (5) en SP (2). De burgemeester van Amsterdam is Femke Halsema (Groen Links). De overige partijen in de gemeenteraad van Amsterdam zijn VVD (6), PvdD (3), DENK Amsterdam (2), JA21 (2), CDA (1), BIJ1 (1), ChristenUnie (1), PvdO (1), FvD (1), NIDA (1), Democratisch Socialisten (1). 

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke SP?

Verkiezingsprogramma 2021-2025

Stel een daad 

"De teelt en de verkoop van softdrugs voor de Nederlandse markt gaan we reguleren en legaliseren. Zo kunnen we drugscriminaliteit tegengaan en de veiligheid van drugs beter controleren.

Drugsgebruik ontmoedigen we, maar gebruikers criminaliseren we niet.

Meer onderzoek naar de schade van verschillende typen drugs is nodig om te bepalen of de huidige lijst met verboden drugs zal moeten worden aangepast.

De SP wil slimmer reguleren. De partij wil de teelt reguleren en de verkoop legaliseren. Zo wil de partij criminaliteit tegengaan, voorlichting verbeteren en wiet beter controleren in het belang van de volksgezondheid."

SP - Cannabis Kieswijzer 

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600