PvdA Amsterdam

PvdA Amsterdam

Lijst 4 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is PvdA Amsterdam? 

Strijden voor de ziel van de stad Verkiezingsprogramma PvdA Amsterdam 2022-2026 

In het verkiezingsprogramma staat:

De PvdA Amsterdam kiest voor een realistisch drugsbeleid, dat (1) de volksgezondheid bevordert; (2) de voedingsbodem voor drugshandel kleiner maakt en (3) ondermijnende georganiseerde criminaliteit hard aanpakt. We maken daarbij onderscheid in de aanpak van softdrugs en harddrugs. 

Onze plannen:

 • Jongeren uit de drugscriminaliteit houden wordt topprioriteit.
  Er zijn steeds meer jongeren uit een kwetsbare omgeving die (online) geronseld worden voor de drugscriminaliteit. Naast preventieve, zijn daar ook repressieve maatregelen voor nodig. We zetten daarom meer in op jongerenwerkers en bieden ouders kennis over hoe ze het digitale gedrag van hun kind adequaat kunnen bijhouden. We willen ook door middel van persoonsgerichte aanpakken en maatschappelijke medewerkers voorkomen dat de problemen zich verder opschalen.
 • Meer voorlichting over de gezondheidsrisico’s van harddrugs.
  Het is krom dat reclame, verkoop en gebruik van alcohol, tabak en cannabis aan regels is gebonden vanwege gezondheidsrisico’s, maar dat er nauwelijks een kader is bij harddrugs. De PvdA Amsterdam wil dat de gemeente op scholen en in het uitgaansleven meer voorlichting geeft over de gezondheidsrisico’s. Hiermee moet het gebruik uit de taboesfeer komen en tegelijkertijd de vanzelfsprekendheid van het gebruik ter discussie worden gesteld. Er blijft daarom budget vrijgemaakt worden voor voorlichting en onderzoek.
 • We steunen het volledig legaliseren van teelt, verkoop en gebruik van wiet en hasj
  Op dit moment loopt er een landelijk experiment met een zogeheten ‘gesloten coffeeshopketen’. De gemeente Amsterdam doet hieraan nu niet mee, maar als een nieuw kabinet meer gemeenten hiervoor zoekt, willen we dat Amsterdam zich aanmeldt. Dit experiment levert belangrijke lessen op over hoe je verkoop en gebruik van wiet en hasj op een veilige en verantwoorde kan organiseren.
 • Verkoop in coffeeshops pas beperken bij minder drugstoeristen en voldoende handhavers tegen straathandel
  De gemeente wil dat coffeeshops niet meer aan toeristen verkopen, maar alleen aan ingezetenen (legaal in Nederland verblijvende inwoners). Het handhaven van dit ingezetenencriterium moet de overlast van drugsgebruik in de binnenstad en elders sterk verminderen. Hierdoor zal meer ruimte ontstaan voor zogenoemd kwaliteitstoerisme. Belangrijk is dat dit plan goed wordt uitgevoerd omdat het anders kan leiden tot illegale straathandel. Daarom dient een onderdeel hiervan te zijn dat voldoende handhavingscapaciteit wordt gereserveerd om daartegen op te treden. Bovendien wil de PvdA dit plan daarom ook alleen steunen als de gemeente een heldere strategie heeft om de toestroom van drugstoeristen te verminderen.
 • Terugdringen van lachgasgebruik
  Veelvuldig gebruik van lachgas heeft ernstige en blijvende gevolgen voor de gezondheid. We steunen het verbod op de verkoop en op recreatief gebruik. 

Van de website PvdA AmsterdamBlog Dennis Boutkan 25 mei 2021

‘Aansluitend heb ik een expertmeeting over de invoering van het Ingezetencriterium in Amsterdam (I-criterium). Expertmeetings worden door raadsleden samen met de raadsondersteuning georganiseerd om experts te horen en te kunnen bevragen over bepaalde onderwerpen.

Het I-criterium waar we over spreken betekent dat alleen inwoners van Nederland straks bij coffeeshops kunnen kopen. In Amsterdam is dit nooit ingevoerd. Vanuit onze fractie zijn we huiverig voor de toename van straathandel. Tegelijkertijd vind ik dat er iets moet gebeuren om de overlast tegen te gaan die door coffeeshopbezoekers wordt veroorzaakt. In de politiek moet je ingewikkelde zaken afwegen. Het is dan altijd slim experts en ervaringsdeskundigen te spreken. Onder hen zijn onderzoekers, twee burgemeesters, een verslavingsdeskundige, en een coffeeshophouder. Na afloop ben ik het meest onder de indruk van het scherpe verhaal van partijgenoot Paul Depla, burgemeester van Breda. Hij was altijd tegenstander van het I-criterium, maar zegt dat het nu, na een lange aanloop, voor Breda goed werkt.’

Stemwijzer Amsterdam van ProDemos bevat de stelling ‘Amsterdam moet coffeeshops toestaan cannabis te verkopen aan buitenlanders’. PvdA Amsterdam is het met de stelling EENS: “Drugstoerisme zorgt voor veel overlast, maar de stop van verkoop kan leiden tot meer straathandel. De PvdA wil dit plan in de toekomst alleen steunen als de gemeente een heldere strategie heeft om drugstoeristen te weren en voldoende handhavingscapaciteit heeft om straathandel tegen te gaan.”

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst PvdA Amsterdam 

PvdA Amsterdam haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 5 zetels. De Amsterdamse gemeenteraad bestaat uit 45 leden. Het college bestaat sinds 2018 uit Groen Links (10), D66 (8), PvdA (5) en SP (2). De burgemeester van Amsterdam is Femke Halsema (Groen Links). De overige partijen in de gemeenteraad van Amsterdam zijn VVD (6), PvdD (3), DENK Amsterdam (2), JA21 (2), CDA (1), BIJ1 (1), ChristenUnie (1), PvdO (1), FvD (1), NIDA (1), Democratisch Socialisten (1).  

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke Partij van de Arbeid? 

Verkiezingsprogramma  2021-2025

Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland

"• Legalisering hennepteelt. We gaan verder met de huidige experimenten voor de legalisering van hennepteelt. Er komt een gesloten cannabis-keten waar criminaliteit geen vat op heeft.

• Veiligheid en gezondheid staan voorop in het drugsbeleid. Het absurde aan het huidige beleid is dat het schadelijke gebruik van alcohol, tabak en cannabis gelukkig wel aan regels is onderworpen, maar het gebruik van alle zogeheten harddrugs niet. Laten we daarom drugsgebruikers niet langer zien als criminelen, maar hun gezondheid vooropstellen. Door drugsgebruik uit de taboesfeer te halen voeren we effectiever beleid, lichten we beter voor en voorkomen we dodelijke ongelukken.

• Focus op de echte drugscriminelen. Niet de gebruikers maar de georganiseerde misdaad zijn de echte criminelen. Deze criminele (motor)bendes - die onze straten onveilig maken, ons bestuur ondermijnen, ons leefmilieu vervuilen en onze gezondheid schaden met gevaarlijke drugs - pakken we keihard aan.

Het huidige softdrugsbeleid, waarbij de verkoop van softdrugs wordt gedoogd maar de wietteelt verboden is, werkt criminaliteit in de hand. In ons verkiezingsprogramma zeggen we daarom dat wietteelt legaal moet worden. Dat geeft ons controle over de sterkte van cannabis en hasj en het maakt Nederland veiliger omdat het verdienmodel voor drugsbendes wegvalt. Het levert ook accijnsinkomsten op en bespaart honderden miljoenen op (onnodige) politie en justitiecapaciteit. En het haalt coffeeshops uit het criminele circuit. "
 

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600