Democratisch Socialisten

Democratisch Socialisten

Lijst 24 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk zijn Democratisch Socialisten Amsterdam? 

Verkiezingsprogramma DSA 2022-2026 

Hierin staat:

‘Om de handel in drugs op straat en de daarbij behorende criminaliteit te voorkomen is het van belang dat coffeeshops hun open karakter behouden en dat ze verspreid zijn over de stad. 

De gemeente pleit bij de regering voor regulering van de wietteelt, zodat er een einde komt aan het gedoogbeleid dat leidt tot criminaliteit en wietplantages onder brandgevaarlijke omstandigheden.’  

'We stoppen de vertrutting. We maken ons hard voor vrije sluitingstijden in de horeca waar dat kan (niet in woonwijken) en staan voor een ruimhartig coffeeshopbeleid. We lobbyen bij de landelijke overheid voor volledige legalisering van softdrugs en regulering van harddrugs. Te beginnen met legaliseren van genotsmiddelen met een relatief verwaarloosbaar risico, in het bijzonder de drugs die van therapeutisch belang kunnen zijn zoals psychedelica, cannabis, MDMA en ketamine. Daar moet tegenover staan dat we de kwaliteit en toegankelijkheid van verslavingszorg drastisch verhogen, met name voor jonge gebruikers'.

Op de website van DSA is geen drugsparagraaf te vinden. 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst DSA. 

Stemwijzer Amsterdam van ProDemos bevat de stelling ‘Amsterdam moet coffeeshops toestaan cannabis te verkopen aan buitenlanders’. Democratisch Socialisten Amsterdam is het met de stelling EENS: ‘Het invoeren van een wietpas heeft in het verleden alleen gezorgd tot verplaatsing van de verkoop naar de straat, waar geen controle of toezicht plaatsvindt. Wel moet de gemeente drugstoerisme in de stad terugdringen, met name in het centrum.’ 

Democratisch Amsterdam had bij de vorige gemeenteraadsverkiezing 1 zetel. De Amsterdamse gemeenteraad bestaat uit 45 leden. Het college bestaat sinds 2018 uit Groen Links (10), D66 (8), PvdA (5) en SP (2). De burgemeester van Amsterdam is Femke Halsema (Groen Links). De overige partijen in de gemeenteraad van Amsterdam zijn VVD (6), PvdD (3), DENK Amsterdam (2), JA21 (2), CDA (1), BIJ1 (1), ChristenUnie (1), PvdO (1), FvD (1), NIDA (1), Democratisch Socialisten (1).

 

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600