FvD Amsterdam

FvD Amsterdam

Lijst 8 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is FvD Amsterdam? 

Verkiezingsprogramma FvD Amsterdam 2022-2026

Hierin staat:

"Drugstoerisme ontmoedigen door binnen vijf jaar de toeristenbelasting te verdrievoudigen.

Overlast van drugs- en braltoeristen willen we weren door de toeristenbelasting te ver(drie)dubbelen, wat helpt om alleen hoogwaardig toerisme aan te trekken. Op de lange termijn wil FVD kijken naar de mogelijkheden om via de legalisatie van ‘harddrugs’ zoals XTC de daaraan gerelateerde criminaliteit terug te dringen".

Op de website van FvD is geen informatie over coffeeshopbeleid beschikbaar. 

Stemwijzer Amsterdam van ProDemos bevat de stelling ‘Amsterdam moet coffeeshops toestaan cannabis te verkopen aan buitenlanders’. FvD Amsterdam is het met de stelling EENS: ‘FvD wil de toeristenbelasting verdubbelen om bral – en hooligantoeristen te weren: hoogwaardig toerisme willen we bevorderen. De hoge toeristenbelasting volstaat om de overlast van Engelse braltoeristen te beteugelen. Wietverkoop aan buitenlanders verbieden leidt tot een giga-handhavingsprobleem’. 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst FvD Amsterdam    

FvD Amsterdam had bij de vorige gemeenteraadsverkiezing 1 zetelDe Amsterdamse gemeenteraad bestaat uit 45 leden. Het college bestaat sinds 2018 uit Groen Links (10), D66 (8), PvdA (5) en SP (2). De burgemeester van Amsterdam is Femke Halsema (Groen Links). De overige partijen in de gemeenteraad van Amsterdam zijn VVD (6), PvdD (3), DENK Amsterdam (2), JA21 (2), CDA (1), BIJ1 (1), ChristenUnie (1), PvdO (1), FvD (1), NIDA (1), Democratisch Socialisten (1). 

Hoe cannabisvriendelijk is het landelijke Forum voor Democratie?

Verkiezingsprogramma

Stem Nederland terug 2021-2025

"Forum voor Democratie is voor modernisering van het softdrugsbeleid en geleidelijke legalisering van softdrugs. FvD is voor meer aandacht voor verslavingsbehandeling en wil overlast harder aanpakken."

Forum voor Democratie - Cannabis Kieswijzer 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600