CDA Amsterdam

CDA Amsterdam

Lijst 9

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is CDA Amsterdam? 

Een nieuw sociaal contract voor Amsterdam  Verkiezingsprogramma CDA Amsterdam 2022-2026

In het verkiezingsprogramma staat:

‘Het gebruik van harddrugs wordt niet geaccepteerd: mensen worden zich meer bewust van de negatieve gevolgen van hun drugsgebruik. Naast de overheid zetten ook inwoners, bedrijven en organisaties zich actief in om te voorkomen dat individuen kunnen afglijden naar criminaliteit of intolerant gedrag.

Amsterdam heeft ook veel coffeeshops. In Amsterdam is het gebruik van cannabis onder jongeren veel hoger dan gemiddeld in Nederland. Jongerenwerkers beschrijven cannabisgebruik al jaren als het ‘kernprobleem’ van veel kwetsbare jongeren. Vele honderden melden zich jaarlijks met cannabisverslaving.

Het toenemend gebruik van drugs in onze stad, in het bijzonder cocaïne, is een groot probleem. Het wordt op allerlei plekken gebruikt: op de Zuidas, in een café en tot het studentenhuis om de hoek. De gebruikers van cocaïne houden een systeem van zeer zware criminele netwerken in stand, die de laatste jaren hebben geleid tot golven van liquidaties en het afglijden van vele jongens in diezelfde zware criminaliteit. Wij moeten Amsterdam bevrijden uit de klauwen van de drugsmaffia’s.

Het verbod op lachgas willen we handhaven.

  • Geen verdere verspreiding van coffeeshops door de stad. Voorlichting over drugsgebruik moet niet alleen gericht zijn op het beperken van de schadelijke consequenties van gebruik, maar vooral ook op het tegengaan van gebruik onder jongeren. We willen strenge controle op het ingezetenen-criterium: alleen inwoners van Amsterdams kunnen een coffeeshop bezoeken.
  • Drugstoerisme moet actief worden ontmoedigd door strengere handhaving en door een Engelstalige publiekscampagne op reiswebsites en in toeristische gebieden.
  • We willen loktoeristen of mystery-shoppers kunnen inzetten om te controleren of het ingezeten-principe en de minimumleeftijd voor kopers van softdrugs ook daadwerkelijk wordt nageleefd. Dit middel wordt ook ingezet om straathandel tegen te gaan’. 

Op de website van CDA Amsterdam is geen drugsparagraaf beschikbaar.

Stemwijzer Amsterdam van ProDemos bevat de stelling ‘Amsterdam moet coffeeshops toestaan cannabis te verkopen aan buitenlanders’. CDA Amsterdam is het met de stelling ONEENS: ‘Coffeeshops trekken nu toeristen aan die vooral komen voor drugs. Dat leidt tot overlast, criminaliteit en enorme bedragen aan zwart geld, dat vervolgens wordt witgewassen. Wij zijn daarom voor invoering van het ingezetenencriterium. Daarbij horen ook maatregelen om de straathandel te voorkomen.’

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst CDA Amsterdam 

CDA Amsterdam haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 1 zetel. De Amsterdamse gemeenteraad bestaat uit 45 leden. Het college bestaat sinds 2018 uit Groen Links (10), D66 (8), PvdA (5) en SP (2). De burgemeester van Amsterdam is Femke Halsema (Groen Links). De overige partijen in de gemeenteraad van Amsterdam zijn VVD (6), PvdD (3), DENK Amsterdam (2), Ja21 (2), CDA (1), BIJ1 (1), ChristenUnie (1), PvdO (1), FvD (1), NIDA (1), Democratisch Socialisten (1). 

Hoe cannabisvriendelijk is het CDA landelijk?

verkiezingsprogramma 2021-2025

Voor een land dat we door willen geven 

"Standpunt veiligheid 

• Ons land is uitgegroeid tot een spil in de internationale drugshandel. Zowel het drugsgebruik als de productie en doorvoer van softdrugs, cocaïne en synthetische drugs zijn volledig uit de hand gelopen. De overlast heeft zich vanuit de grote steden uitgespreid over het hele land. In de vorm van bruut geweld, ernstige bedreigingen en het dumpen van drugsafval. We mogen ons niet neerleggen bij de verloedering, de afrekeningen en de gestage ondermijning van onze samenleving.

• Wij willen een duidelijke kentering in het drugsbeleid en een einde aan de normalisering en de romantiek van drugs en drugsgebruik. Legalisering van soft- en harddrugs is niet aan de orde. Wij versterken de voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik.

• Met een uitsterfbeleid voor coffeeshops dringen we het aantal verkooppunten terug, te beginnen met een wettelijk afstandscriterium tot scholen en sportvoorzieningen. We introduceren een nieuw sluitingscriterium om de concentratie van te veel coffeeshops in een klein gebied tegen te gaan.

• Drugscriminelen kiezen voor ons land vanwege het milde strafklimaat. Daarom worden de straffen voor drugshandel en druggerelateerde delicten verhoogd en meer in lijn gebracht met ons omringende landen."

Drugs (cda.nl)

"Wij willen een duidelijke kentering in het drugsbeleid en een einde aan de normalisering en de romantiek van drugs en drugsgebruik. Legalisering van soft- en harddrugs is niet aan de orde. Wij versterken de voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik."

CDA - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl)

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600