SGP Amsterdam

SGP Amsterdam

Lijst 20 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is SGP Amsterdam? 

Geen Verkiezingsprogramma SGP Amsterdam beschikbaar 

Twitteraccount SGP Amsterdam

SGP Kandidatenlijst niet beschikbaar, wel RD-artikel 29-01-2022

'De SGP doet in maart zeer waarschijnlijk aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Op de Amsterdamse SGP-lijst staan naast zeven mannen (onder wie lijsttrekker Van Spronsen) ook twee vrouwen. „Een 17-jarige studente en als lijstduwer een 94-jarige enthousiaste Amsterdamse dame die destijds het eerste vrouwelijk lid was in Amsterdam toen dat mogelijk werd'.

Zie ook CIP artikel 02-02-2022:

'Het is niet de eerste keer dat de SGP meedoet aan de lokale verkiezingen in Amsterdam. In 2018 was dat namelijk ook al het geval. Destijds werd er met Paula Schot voor een vrouwelijke lijsttrekker gekozen.'

SGP Amsterdam had bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetelDe Amsterdamse gemeenteraad bestaat uit 45 leden. Het college bestaat sinds 2018 uit Groen Links (10), D66 (8), PvdA (5) en SP (2). De burgemeester van Amsterdam is Femke Halsema (Groen Links). De overige partijen in de gemeenteraad van Amsterdam zijn VVD (6), PvdD (3), DENK Amsterdam (2), JA21 (2), CDA (1), BIJ1 (1), ChristenUnie (1), PvdO (1), FvD (1), NIDA (1), Democratisch Socialisten (1). 

Hoe cannabisvriendelijk is de SGP landelijk? 

Verkiezingsprogramma 2021-2025 

In vertrouwen

"De overheid maakt zich sterk voor een ‘drugsvrije generatie’. Hiertoe wordt in elke Nederlandse gemeente het succesvolle ‘IJslandse preventiemodel’ ingevoerd. Deze aanpak gaat niet uit van een standaardpakket met maatregelen of campagnes. Lokaal wordt er gekeken wat de grootste problemen zijn en welke mogelijkheden er zijn om die aan te pakken. De hele lokale gemeenschap wordt hierbij betrokken: jongeren en hun ouders, scholen en maatschappelijke instellingen.

De negatieve gevolgen van de productie en het gebruik van drugs dringen gelukkig steeds meer door in het publieke en politieke debat. Het denken over drugsgebruik slaat om. Het kabinet begint daarom een internationale campagne die de reputatie van Nederland als ‘wietwalhalla’ bijstelt en waarschuwt voor gigantische schadelijke impact van drugsgebruik op mens en milieu.

Het gedoogbeleid is niet alleen slecht voor drugsgebruikers zelf, maar de hele maatschappij ondervindt er negatieve gevolgen van. We stoppen daarom met gedogen en gaan de wet handhaven. Coffeeshops worden gesloten.

Aan ‘staatswiet’ moeten we niet beginnen. Legaliseren van drugs is een schijnoplossing. De productie en verkoop van drugs blijft strafbaar.
Het onderscheid tussen soft- en harddrugs moet verdwijnen. Beide zijn verslavend en schadelijk voor de gezondheid. 

Recreatief gebruik van lachgas wordt verboden. 

De SGP kiest voor een combinatie van preventieve en repressieve maatregelen om de schadelijke gevolgen van ondermijnende drugscriminaliteit tegen te gaan.

Zonder iets aan af te doen aan het uitgangspunt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze doen en laten, kan de overheid gezond leven stimuleren en schadelijk gedrag ontmoedigen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Daar komt bij dat een ongezonde leefstijl niet alleen slecht is voor iemand zelf, maar vrijwel altijd ook negatieve gevolgen heeft voor diens familie, kinderen of vrienden.

Niet alleen in de havens van Rotterdam en Amsterdam moet gecontroleerd worden op de invoer van drugs en andere verboden middelen, maar ook in andere grotere havens, zoals Vlissingen. Daarvoor moet meer capaciteit komen. Ook is het belangrijk dat de landelijke overheid andere besturen bijstaat in de strijd tegen drugsproductie in bijvoorbeeld het landelijk gebied en het dumpen van het afval in de natuur.

De SGP wil het gedoogbeleid per direct afschaffen. De overheid gaat de wet handhaven en niet gedogen dat de wet wordt overtreden. Het legaliseren van drugs is een schijnoplossing.

De coffeeshops gaan dicht; De overheid gaat geen gereguleerde wietteelt toestaan. Hard- en softdrugs zijn allebei schadelijk en verslavend, verbieden dus!"

Zie ook SGP op Cannabis-Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600