DENK Amsterdam

DENK Amsterdam

Lijst 7 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is DENK Amsterdam?

Verkiezingsprogramma DENK Amsterdam 2022-2026

Hierin staat:

'Bij de invoering van maatregelen om de drukte en overlast in de binnenstad te reguleren mogen de problemen niet verschuiven naar buiten de binnenstad. Dit overloop-effect nemen we nadrukkelijk mee in onze overwegingen. Wanneer er toch effecten zijn die de problemen in de achtergestelde wijken vergroten, dan stemmen wij niet in. DENK daarbij aan het parkeerbeleid en het drugs- en alcoholbeleid in de binnenstad en de verplaatsing van deze problemen naar gebieden vaak kwetsbare jongeren makkelijker worden verleidt.

De drukte in de binnenstad blijft wel een punt van zorg. Toeristen blijven echter nog steeds welkom in de stad en we maken daarbij geen vals onderscheid tussen 'budgettoeristen' en 'kwaliteitstoeristen'. Ook mensen met een kleine portemonnee zijn hier welkom. Maar om de drukte aan te pakken verspreiden we de toeristen over de stad en de regio daarbuiten, zetten in op vermindering van het aanbod van drugs, alcohol en sekswerkers. We voeren een zero tolerance-handhavingsbeleid in het centrum we voorkomen dat de verspreiding terecht komt in de buurt van woonwijken.' 

Stemwijzer Amsterdam van ProDemos bevat de stelling ‘Amsterdam moet coffeeshops toestaan cannabis te verkopen aan buitenlanders’. DENK Amsterdam is het met de stelling EENS: “Een blowverbod op toeristen zal illegale straathandel teweeg brengen en kan leiden tot een lage instap in illegaal werk voor kwetsbare jongeren uit de achtergestelde wijken.” 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst DENK Amsterdam

Vraag van Sheher Khan (DENK-lijsstrekker) aan Groen Links voor de CannaStemBus

DENK Amsterdam haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 10 zetels. De Amsterdamse gemeenteraad bestaat uit 45 leden. Het college bestaat sinds 2018 uit Groen Links (10), D66 (8), PvdA (5) en SP (2). De burgemeester van Amsterdam is Femke Halsema (Groen Links). De overige partijen in de gemeenteraad van Amsterdam zijn VVD (6), PvdD (3), DENK Amsterdam (2), JA21 (2), CDA (1), BIJ1 (1), ChristenUnie (1), PvdO (1), FvD (1), NIDA (1), Democratisch Socialisten (1).  

Hoe cannabisvriendelijk is het landelijke DENK?

Verkiezingsprogramma 2021-2025 

Denk anders

  • "Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid.
  • Geen enkele vorm van harddrugs, zoals xtc of LSD, legaliseren
  • Verbod op consumptief gebruik van lachgas."

DENK - Cannabis Kieswijzer 

 

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600