BIJ1 Amsterdam

BIJ1 Amsterdam

 Lijst 12

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is BIJ1 Amsterdam?

Verkiezingsprogramma  BIJ1 Amsterdam 2022-2026

Hierin staat

  • ‘Bestaande programma’s voor het bestrijden van criminaliteit en overlast worden beoordeeld door een onafhankelijke partij. Hierbij is er speciaal aandacht voor de negatieve gevolgen van onderdrukking, de relatie van mannelijkheid tot geweld en criminaliteit en de positie van mensen met een licht verstandelijke beperking.
  • Criminelen kunnen heel veel geld verdienen met het verkopen van drugs. Juist omdat criminelen er zoveel geld mee kunnen verdienen, is het gebruik van geweld heel normaal geworden. De simpelste manier om dit tegen te gaan is door het gebruiken en in bezit hebben van drugs niet meer te straffen en het verkopen van drugs te controleren. De gemeente Amsterdam gaat proberen om het onbestraft laten van het gebruiken en in bezit hebben van drugs normaal te maken. Ook zet de gemeente in op het voorkomen van schadelijk drugsgebruik, waarbij er duidelijk op wordt gelet dat gebruikers niet worden gestraft of gestigmatiseerd.
  • De gemeente Amsterdam gaat zoeken naar mogelijkheden om het verbouwen, bezitten en verkopen van softdrugs zoveel mogelijk toe te laten op lokaal niveau. Om straathandel te voorkomen komt er geen ingezetenencriterium, wat inhoudt dat alleen mensen die in Nederland wonen een coffeeshop mogen betreden. Coffeeshops blijven toegankelijk voor iedereen boven de 18’.

Sylvana Simons BIJ1 interview CannaStemBus 

Op de website van BIJ1 Amsterdam is geen drugsparagraaf beschikbaar.   

Stemwijzer Amsterdam van ProDemos bevat de stelling ‘Amsterdam moet coffeeshops toestaan cannabis te verkopen aan buitenlanders’. BIJ1 Amsterdam is het met de stelling EENS: ‘Bij1 vind dat coffeeshops toegankelijk moeten blijven voor iedereen boven de 18, het uitsluiten van ‘buitenlanders’ werkt straathandel in de hand. De gemeente moet actief op zoek naar mogelijkheden om de teelt, het bezit, en de verkoop van softdrugs zoveel mogelijk te gedogen op lokaal niveau.’

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst BIJ1 Amsterdam  

BIJ1 Amsterdam haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 1 zetel. De Amsterdamse gemeenteraad bestaat uit 45 leden. Het college bestaat sinds 2018 uit Groen Links (10), D66 (8), PvdA (5) en SP (2). De burgemeester van Amsterdam is Femke Halsema (Groen Links). De overige partijen in de gemeenteraad van Amsterdam zijn: VVD (6), PvdD (3), DENK Amsterdam (2), JA21 (2), CDA (1), BIJ1 (1), ChristenUnie (1), PvdO (1), FvD (1), NIDA (1), Democratisch Socialisten (1).  

 

Hoe cannabisvriendelijk is het landelijke BIJ1?

Verkiezingsprogramma 2021-2025 

Programma 2021

"We decriminaliseren niet-gewelddadige delicten, zoals drugsdelicten. Teelt, bezit en verkoop van softdrugs worden legaal, zodat de overheid meer zicht heeft op de kwaliteit van drugs. Invoering wordt gereguleerd. Monopolies op teelt van softdrugs door grote bedrijven worden bestreden. Harddrugs worden legaal en door de overheid gereguleerd. Zo kan er beter geadviseerd worden over gebruik van drugs en kunnen mensen met drugsproblematiek eerder worden geholpen."

Zie ook: BIJ1 - Cannabis Kieswijzer 

 

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600