GroenLinks Amsterdam

GroenLinks Amsterdam

Lijst 1 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is Groen Links Amsterdam?

Verandering begint in de stad  Verkiezingsprogramma Groen Links Amsterdam 2022-2026

In het verkiezingsprogramma staat:

De illegale handel en productie van drugs zorgt voor veel milieuschade en criminaliteit. Jonge gebruikers lopen gezondheidsrisico’s, jonge dealers raken verstrikt in criminele circuits. En de georganiseerde drugscriminaliteit zet onze rechtsstaat onder druk. Doordat de productie van softdrugs illegaal is, gaat het witwassen van de opbrengsten van die handel gepaard met veel geweld, uitbuiting en onschuldige slachtoffers.
Het opsporen van drugscriminelen en drugstransporten kost de samenleving handenvol geld en tijd. GroenLinks is daarom voorstander van het legaliseren van soft- en partydrugs (zoals xtc). Zolang dit landelijk niet is vastgelegd, krijgt de handhaving van soft- en partydrugs geen prioriteit in Amsterdam. We willen dat de politie zich vooral richt op het bestrijden van de productie van en handel in cocaïne, en het aanpakken van ondermijning. Het gebruik van cocaïne wordt ontmoedigd. 

Van de website Groen Links Amsterdam - Standpunten:

GroenLinks is voor het legaliseren van softdrugs en voor gemeentelijke wietteelt. Het huidige beleid stimuleert alleen misdaad.

Er komt een gemeentelijk keurmerk voor coffeeshops die een gesloten systeem met ecologische wiettelers hebben, de leeftijdsgrens strikt handhaven en goede voorlichting geven. De gemeente steunt de oprichting van cannabis social clubs. 

Stemwijzer Amsterdam van ProDemos bevat de stelling ‘Amsterdam moet coffeeshops toestaan cannabis te verkopen aan buitenlanders’. Groen Links Amsterdam is het met de stelling EENS: “Groen Links gelooft niet in repressief drugsbeleid. Het verbieden van drugsverkoop aan toeristen lost geen problemen op en verplaatst drugshandel naar de straat. Daarmee verliezen we het zicht op de handel, alsook de controle.” 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst Groen Links Amsterdam 

Groen Links Amsterdam haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 10 zetels. De Amsterdamse gemeenteraad bestaat uit 45 leden. Het college bestaat sinds 2018 uit Groen Links (10), D66 (8), PvdA (5) en SP (2). De burgemeester van Amsterdam is Femke Halsema (Groen Links). De overige partijen in de gemeenteraad van Amsterdam zijn VVD (6), PvdD (3), DENK Amsterdam (2), JA21 (2), CDA (1), BIJ1 (1), ChristenUnie (1), PvdO (1), FvD (1), NIDA (1), Democratisch Socialisten (1). 

Hoe cannabisvriendelijk is landelijk GroenLinks?

Verkiezingsprogramma 2021-2025  

Tijd voor nieuw realisme  

"16. We legaliseren softdrugs en drugs zoals xtc en paddo’s. Tegelijkertijd zorgen we voor betere voorlichting over drugs, net als over roken en alcohol. Door legalisering ondermijnen we het verdienmodel van de georganiseerde misdaad, beperken we slachtoffers door foute drugs, pakken we brandgevaarlijke wietplantages aan en beperken we de milieuschade van afvaldumping."

Zie ook: GroenLinks - Cannabis Kieswijzer 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600