Uitgelicht - Tilburg

#cannabisvriendelijk - Hoe cannabisvriendelijk zijn de politieke partijen in Tilburg te noemen? 

Aan de hand van een stelling uit de onderstaande Tilburgse stemwijzer over wietteelt en citaten uit de verkiezingsprogramma's kan antwoord op de vraag worden gegeven:

Stemwijzer mijn stem Tilburg heeft een stelling: “Wieteelt onder controle van de gemeente toestaan”. 

ONEENS

CDA Tilburg is het met deze stelling ONEENS: ‘Het CDA wil drugsgebruik terugdringen. Wiet verbieden en tegelijkertijd toestaan is slecht voor de geloofwaardigheid van de overheid. Bovendien blijft teelt voor het buitenland een geweldig verdienmodel voor criminelen. Je lost het probleem dus niet op’.  

“Wieteelt onder controle van de gemeente toestaan”. Van de 45 zetels in de gemeenteraad van Tilburg is een aantal van 3 zetels het met deze stelling ONEENS.

EENS

50PLUS Tilburg is het met deze stelling EENS: ‘Legaliseren en reguleren geeft een betere controle van de aanvoer en haalt de verstrekking en het gebruik uit de illegaliteit en criminaliteit’. 

D66 Tilburg is het met deze stelling EENS: ‘D66 vindt dat de wietteelt gereguleerd moet worden. Dit draagt bij aan een betere volksgezondheid en het terugdringen van criminaliteit aan de 'achterdeur' van de coffeeshop. Dit doen we onder andere door deel te nemen aan het landelijk wietexperiment.’ 

FvD Tilburg: ‘FVD is voor modernisering van het softdrugsbeleid. Het beleid nu bereikt het tegenovergestelde van wat wordt beoogd. Het leidt tot onbedoelde consequenties en staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblemen, criminaliteit en overlast in de weg’. 

Groen Links Tilburg: ‘GroenLinks steunt de experimenten met het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik. Het huidige gedoogbeleid werkt criminaliteit namelijk in de hand. Tegelijkertijd zetten we ook in op meer en betere voorlichting voor ouders en jongeren’.  

Hart voor Vrijheid Tilburg: ‘Hart voor Vrijheid vindt dat wietteelt zelfs zonder controle moet kunnen. Zeker als het om medicinaal gebruik gaat, echter liefst ook voor recreatief gebruik. Volledige legalisering zonder controle voorkomt criminalisering’. 

Lijst Smolders Tilburg: ‘Ondertussen is wel duidelijk dat wiet onder softdrugs valt. Wiet is al zo lang gedoogd dat het onrealistisch en naief is om te denken dat dit zo kan blijven doorgaan. Dus reguleren. Tegelijkertijd harddrugs keihard aanpakken.'

Lokaal Tilburg: ‘Wij zijn voorstander van het reguleren van de teelt en verkoop van wiet door de gemeente. Door gecontroleerde wietteelt mogelijk te maken, kan de illegale wiethandel en de daarmee gepaard gaande criminaliteit, worden teruggedrongen’. 

ONS Tilburg: ‘Het levert geld op, creëert banen en zorgt dat we de kwaliteit kunnen controleren. Met het geld kunnen we inzetten op goede voorlichting en ondersteuning. Nederland liep altijd voorop. Nu lopen we achter en vele landen over de wereld hebben ons ingehaald.’ 

PvdA Tilburg: ‘De PvdA heeft liever wietteelt onder controle van de gemeente dan dat mensen illegale wietkwekerijen op zolder hebben met de daarbij horende onwenselijke risico’s, zoals sociale achterstanden, brandgevaar en ondermijnende criminaliteit’.  

Partij voor de Dieren Tilburg: ‘Tilburg staat open voor proeven met lokale wietteelt. Deze teelt is duurzaam en biologisch. Er komen echter geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen’. 

SP Tilburg: ‘De tijd van gedogen is voorbij. Er moet duidelijkheid komen hoe wij omgaan met coffeeshops en bevoorrading. Wietteelt onder controle van de gemeente is een mooie eerste stap’.

Voor Tilburg: ‘Wietteelt onder controle betekent meer controle op achterdeurpraktijken’. 

VVD Tilburg: ‘VVD Tilburg steunt het legaliseren van softdrugs en het experiment "gesloten coffeeshopketen" (wietexperiment). Al in 2007 diende de VVD Tilburg een initiatiefvoorstel in bij de gemeenteraad om wietteelt te legaliseren en criminaliteit te beperken’.

“Wieteelt onder controle van de gemeente toestaan”. Van de 45 zetels in de gemeenteraad van Tilburg is een aantal van 42 zetels het met deze stelling EENS. 

De gemeenteraad van Tilburg bestaat uit 45 leden. De coalitie in Tilburg wordt gevormd door D66 (9) GroenLinks (6) VVD (6) en CDA (3). De burgemeester van Tilburg is Theo Weterings (VVD). De overige partijen in de gemeenteraad van Tilburg bestaan uit LST (11), SP (4), PvdA (4), 50PLUS (2), Lokaal Tilburg (1), ONS Tilburg (1).

Vestigingsbeleid

50PLUS wil coffeeshops op een afstand van 500 meter tot scholen.
CDA wil een afstand tot scholen tot 350 meter en niet in het zicht van speelplekken voor kinderen. 

Teelt

CDA wil stoppen met deelname aan het wietexperiment. 
PvdD wil duurzame biologische gereguleerde wietteelt.
D66 wil naast het doorgaan met het wietexperiment kijken naar mogelijkheden om XTC te testen.
HvV wil volledige legalisering zonder controle voorkomt criminalisering. Ook wietteelt zonder controle zowel voor medicinale als recreatieve cannabis. 
PvdD wil duurzame biologische gereguleerde wietkweek. 

Sluitingsbeleid

Groen Links wil kritisch naar het drugssluitingsbeleid van de burgemeester kijken, mogelijk zijn er alternatieven zoals een last onder bestuursdwang mogelijk. 

Handhaving

Wij Tilburg wil verder met de familiegerichte aanpak tegen ondermijning. 
VVD wil Taskforce Brabant - Zeeland blijven steunen

#cannabisvriendelijk - Welke partijen in Tilburg zijn in meer of wat mindere mate cannabisvriendelijk te noemen?

Redenerend vanuit de statuten van de Stichting Maatschappij en Cannabis (het bevorderen van de volksgezondheid door het nastreven van decriminalisering van zowel cannabisgebruik als kleinhandel in cannabis & het bevorderen van de normalisatie van de (thuis-)kweek van cannabis) komen we tot de volgende aanbeveling:

Cannabisvriendelijk met stip: Hart voor Vrijheid  
Cannabisvriendelijk (net geen stip): Groen Links
Cannabisvriendelijk: SP, D66, PvdA, PvdD, LST.

Ga stemmen! Stem cannabisvriendelijk.

Wie zich verder wil verdiepen, zie: Achtergrondinformatie - Tilburg

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600