FvD Tilburg

FvD Tilburg

Lijst 11

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is FvD Tilburg?

Nog geen verkiezingsprogramma FvD Tilburg beschikbaar.

Geen website met informatie over FvD Tilburg beschikbaar. 

Stemwijzer mijn stem Tilburg heeft een stelling “Wieteelt onder controle van de gemeente toestaan”. FvD Tilburg is het met deze stelling EENS: ‘FVD is voor modernisering van het softdrugsbeleid. Het beleid nu bereikt het tegenovergestelde van wat wordt beoogd. Het leidt tot onbedoelde consequenties en staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblemen, criminaliteit en overlast in de weg’. 

Kandidatenlijst FvD Tilburg: niet online 

Zie ook artikel BD 29-07-2021: "FVD wil meedoen aan de Tilburgse verkiezingen voor de gemeenteraad, maar volksvertegenwoordigers vinden is niet zo makkelijk, bleek donderdag".

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen deed FvD Tilburg niet mee. De gemeenteraad van Tilburg bestaat uit 45 leden. De coalitie in Tilburg wordt gevormd door D66 (9) GroenLinks (6) VVD (6) en CDA (3). De burgemeester van Tilburg is Theo Weterings (VVD). De overige partijen in de gemeenteraad van Tilburg bestaan uit LST (11), SP (4), PvdA (4), 50PLUS (2), Lokaal Tilburg (1), ONS Tilburg (1).   

Hoe cannabisvriendelijk is FvD landelijk?

Stem Nederland terug Verkiezingsprogramma FvD 2021-2025

  • Forum voor Democratie is voor modernisering van het softdrugsbeleid en geleidelijke legalisering van softdrugs. FvD is voor meer aandacht voor verslavingsbehandeling en wil overlast harder aanpakken. 

Zie ook FvD op Cannabis Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600