VVD Tilburg

VVD Tilburg

Lijst 4

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is VVD Tilburg? 

Werken voor Tilburg Verkiezingsprogramma VVD Tilburg 2022-2026

Hierin staat:

‘Wij blijven de inzet vanuit de Taskforce Brabant-Zeeland en het legaliseren van softdrugs steunen’.  

Op de website van VVD Tilburg is geen informatie over drugsbeleid beschikbaar. 

Stemwijzer mijn stem Tilburg heeft een stelling “Wieteelt onder controle van de gemeente toestaan”. VVD Tilburg is het met deze stelling EENS: ‘De VVD Tilburg steunt het legaliseren van softdrugs en het experiment "gesloten coffeeshopketen" (wietexperiment). Al in 2007 diende de VVD Tilburg een initiatiefvoorstel in bij de gemeenteraad om wietteelt te legaliseren en criminaliteit te beperken’.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst VVD Tilburg 

VVD Tilburg haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 6 zetels. De gemeenteraad van Tilburg bestaat uit 45 leden. De coalitie in Tilburg wordt gevormd door D66 (9) GroenLinks (6) VVD (6) en CDA (3). De burgemeester van Tilburg is Theo Weterings (VVD). De overige partijen in de gemeenteraad van Tilburg bestaan uit LST (11), SP (4), PvdA (4), 50PLUS (2), Lokaal Tilburg (1), ONS Tilburg (1).   

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke VVD?

Verkiezingsprogramma 2021-2025 Ons nieuwe verhaal. Samen aan de slag 

In het landelijke verkiezingsprogramma staat:

‘Vasthouden aan de strenge voorwaarden voor de verkoop van softdrugs, waaronder de verkoop van slechts kleine hoeveelheden en slechts aan volwassen personen die in het bezit zijn van een Nederlands paspoort. Overlast rond verkooppunten en straathandel door loopjongens en drugskoeriers wordt zwaarder bestraft. Auto’s, scooters en telefoons worden vaker in beslag genomen.

Sluiting van coffeeshops die zich niet aan de regels houden of van verkooppunten die leiden tot overlast op straat. Behaalde winsten worden bij sluiting standaard afgepakt. Maximumstraffen voor productie, handel en export van illegale drugs worden verdubbeld. Ook moet het niet meer mogelijk zijn weg te komen met een taakstraf voor deze delicten.

 Softdrugs kunnen alleen als sluitstuk van een harde, creatieve en succesvolle criminaliteitsaanpak gecontroleerd worden gereguleerd. Dit kan ook alleen wanneer de schadelijkheid (giftigheid, verslavingsrisico, maatschappelijke effecten) in gereguleerde omstandigheden beperkt is, wanneer het maatschappelijk draagvlak voor het verboden houden van het middel laag is en de handhaving van een verbod een inspanning vraagt die in redelijkheid niet van de overheid kan worden gevraagd. De uitkomsten van het lopende ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ wachten we af voordat eventuele nieuwe stappen kunnen worden gezet in de richting van regulering van de kweek van en handel in softdrugs’.

Zie ook VVD Cannabis-Kieswijzer

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600