GroenLinks Tilburg

GroenLinks Tilburg

Lijst 3

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is Groen Links Tilburg?

In Tilburg ademt iedereen vrij Verkiezingsprogramma Groen Links Tilburg 2022-2026

Hierin staat

  • ‘We ondersteunen experimenten met gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik. Daarbij zetten we ook in op meer en betere voorlichting voor ouders en jongeren.
    • Handel in harddrugs pakken we stevig aan. Daarbij kijken we ook of we kleine handelaars of producenten hulp kunnen bieden bij eventuele problemen waardoor zij aan handel of productie begonnen, zoals schuld-, school- of werkproblemen.
    • We kijken kritisch naar het drugssluitingsbeleid van de burgemeester en vinden dat een alternatief voor sluiting, zoals een last onder dwangsom om herhaling te voorkomen, waar mogelijk moet worden overwogen’.

Op de website van Groen Links Tilburg staat geen informatie over drugsbeleid.

Stemwijzer mijn stem Tilburg heeft een stelling “Wieteelt onder controle van de gemeente toestaan”. Groen Links Tilburg is het met deze stelling EENS: ‘GroenLinks steunt de experimenten met het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik. Het huidige gedoogbeleid werkt criminaliteit namelijk in de hand. Tegelijkertijd zetten we ook in op meer en betere voorlichting voor ouders en jongeren’.  

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst Groen Links Tilburg

Groen Links Tilburg haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 6 zetels.  De gemeenteraad van Tilburg bestaat uit 45 leden. De coalitie in Tilburg wordt gevormd door D66 (9) GroenLinks (6) VVD (6) en CDA (3). De burgemeester van Tilburg is Theo Weterings (VVD). De overige partijen in de gemeenteraad van Tilburg bestaan uit LST (11), SP (4), PvdA (4), 50PLUS (2), Lokaal Tilburg (1), ONS Tilburg (1).    

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke Groen Links?

Verkiezingsprogramma Groen Links 2021 – 2025 Tijd voor nieuw realisme 

  • We legaliseren softdrugs en drugs zoals xtc en paddo’s.
  • Tegelijkertijd zorgen we voor betere voorlichting over drugs, net als over roken en alcohol.
  • Door legalisering ondermijnen we het verdienmodel van de georganiseerde misdaad, beperken we slachtoffers door foute drugs, pakken we brandgevaarlijke wietplantages aan en beperken we de milieuschade van afvaldumping.

Zie ook Groen Links Cannabis-Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600