CDA Tilburg

CDA Tilburg

Lijst 6

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is CDA Tilburg?

Samen Tilburg  Verkiezingsprogramma CDA Tilburg 2022-2026 

Hierin staat:

‘Het CDA wil gebruik van drugs onder jongeren sterk terugdringen. Coffeeshops zijn in ieder geval niet toegestaan binnen een straal van 350 meter van scholen, of in het zicht van speelplekken. Tegen verkoop van wiet aan minderjarigen wordt hard opgetreden: coffeeshops die zich hier schuldig aan maken worden gesloten. We sluiten een pact tussen politie, handhaving en scholen om het dealen van drugs op en rondom schoolpleinen tegen te gaan. We geven voorlichting op scholen en bieden jongeren een ander perspectief dan hand- en spandiensten voor de georganiseerde misdaad.

Illegale productie en handel in drugs en straatverkoop dient hard te worden aangepakt. De pakkans moet omhoog. Ook de bedreigingen en intimidatie door criminelen in wijken pakken we hard aan. Groepen die zich bezighouden met criminele activiteiten worden in kaart gebracht en krijgen een aanpak op maat.

Om te voorkomen dat mensen zich niet meer thuis voelen in de wijk of dorp wordt bij constatering van drugsoverlast in overleg met de inwoners actief ingegrepen.

De gemeente Tilburg doet niet mee aan de proef om zelf cannabis te gaan kweken. CDA Tilburg ziet geen duurzame oplossing in deze vorm van legalisering’.

Op de website van CDA Tilburg is geen informatie over drugsbeleid beschikbaar. 

Stemwijzer mijn stem Tilburg heeft een stelling “Wieteelt onder controle van de gemeente toestaan”. CDA Tilburg is het met deze stelling ONEENS: ‘Het CDA wil drugsgebruik terugdringen. Wiet verbieden en tegelijkertijd toestaan is slecht voor de geloofwaardigheid van de overheid. Bovendien blijft teelt voor het buitenland een geweldig verdienmodel voor criminelen. Je lost het probleem dus niet op’. 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst CDA Tilburg

CDA Tilburg haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 3 zetels. De gemeenteraad van Tilburg bestaat uit 45 leden. De coalitie in Tilburg wordt gevormd door D66 (9) GroenLinks (6) VVD (6) en CDA (3). De burgemeester van Tilburg is Theo Weterings (VVD). De overige partijen in de gemeenteraad van Tilburg bestaan uit LST (11), SP (4), PvdA (4), 50PLUS (2), Lokaal Tilburg (1), ONS Tilburg (1).   

Hoe cannabisvriendelijk is het CDA landelijk?

Verkiezingsprogramma Nu doorpakken CDA 2021-2025

  • Ons land is uitgegroeid tot een spil in de internationale drugshandel. Zowel het drugsgebruik als de productie en doorvoer van softdrugs, cocaïne en synthetische drugs zijn volledig uit de hand gelopen. De overlast heeft zich vanuit de grote steden uitgespreid over het hele land. In de vorm van bruut geweld, ernstige bedreigingen en het dumpen van drugsafval. We mogen ons niet neerleggen bij de verloedering, de afrekeningen en de gestage ondermijning van onze samenleving.
  • Wij willen een duidelijke kentering in het drugsbeleid en een einde aan de normalisering en de romantiek van drugs en drugsgebruik. Legalisering van soft- en harddrugs is niet aan de orde. Wij versterken de voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik.
  • Met een uitsterfbeleid voor coffeeshops dringen we het aantal verkooppunten terug, te beginnen met een wettelijk afstandscriterium tot scholen en sportvoorzieningen. We introduceren een nieuw sluitingscriterium om de concentratie van te veel coffeeshops in een klein gebied tegen te gaan.
  • Drugscriminelen kiezen voor ons land vanwege het milde strafklimaat. Daarom worden de straffen voor drugshandel en druggerelateerde delicten verhoogd en meer in lijn gebracht met ons omringende landen.

Zie ook CDA Cannabis-Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600