50PLUS Tilburg

50PLUS Tilburg

Lijst 8

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is 50 PLUS Tilburg?

Verkiezingsprogramma 50 PLUS Tilburg 2022-2026 niet beschikbaar 

Op de website van 50 PLUS Tilburg is geen informatie over drugsbeleid beschikbaar. 

Stemwijzer mijn stem Tilburg heeft een stelling “Wieteelt onder controle van de gemeente toestaan”.  50 Plus Tilburg is het met deze stelling EENS: ‘Legaliseren en reguleren geeft een betere controle van de aanvoer en haalt de verstrekking en het gebruik uit de illegaliteit en criminaliteit’.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst 50 PLUS Tilburg

50PLUS Tilburg haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 2 zetels. De gemeenteraad van Tilburg bestaat uit 45 leden. De coalitie in Tilburg wordt gevormd door D66 (9) GroenLinks (6) VVD (6) en CDA (3). De burgemeester van Tilburg is Theo Weterings (VVD). De overige partijen in de gemeenteraad van Tilburg bestaan uit LST (11), SP (4), PvdA (4), 50PLUS (2), Lokaal Tilburg (1), ONS Tilburg (1).    

Hoe cannabisvriendelijk is 50 PLUS landelijk? 

Uit het verkiezingsprogramma De kracht van PLUS  

  • Duidelijk en integraal ontmoedigingsbeleid op alcohol, drugs en roken. 

50PLUS wil softdrugs uit de criminele sfeer halen door nederwietteelt te legaliseren onder zeer strenge en strikte voorwaarden en met vergunning. Geen lokale experimenten, maar invoering in één keer voor geheel Nederland. Experimenten zorgen voor rechtsongelijkheid en verwarring. Stevig toezicht op verkooppunten. Hierbij zijn het leeftijdscriterium (vanaf 18 jaar), het niet aanwezig zijn van harddrugs en de afstand tot scholen (minimaal 500 meter) van belang.


Vergoeding van medicinaal gebruik van o.a. wiet wordt opgenomen in het nieuwe zorgstelsel.

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600