Lokaal Tilburg

Lokaal Tilburg

Lijst 9

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is Lokaal Tilburg?

Verkiezingsprogramma Lokaal Tilburg 2022-2026 bevat geen drugsparagraaf.

Op de website van Lokaal Tilburg staat geen informatie over drugsbeleid.

Stemwijzer mijn stem Tilburg heeft een stelling “Wieteelt onder controle van de gemeente toestaan”. Lokaal Tilburg is het met deze stelling EENS: ‘Wij zijn voorstander van het reguleren van de teelt en verkoop van wiet door de gemeente. Door gecontroleerde wietteelt mogelijk te maken, kan de illegale wiethandel en de daarmee gepaard gaande criminaliteit, worden teruggedrongen’. 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst Lokaal Tilburg

Lokaal Tilburg haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 1 zetel. De gemeenteraad van Tilburg bestaat uit 45 leden. De coalitie in Tilburg wordt gevormd door D66 (9) GroenLinks (6) VVD (6) en CDA (3). De burgemeester van Tilburg is Theo Weterings (VVD). De overige partijen in de gemeenteraad van Tilburg bestaan uit LST (11), SP (4), PvdA (4), 50PLUS (2), Lokaal Tilburg (1), ONS Tilburg (1).  

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600