SP Tilburg

SP Tilburg

Lijst 5

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is SP Tilburg?

Verkiezingsprogramma SP Tilburg Verkiezingsprogramma SP Tilburg 2022-2026 bevat geen drugsparagraaf.

Op de website van SP Tilburg is geen informatie over drugsbeleid beschikbaar

Stemwijzer mijn stem Tilburg heeft een stelling “Wieteelt onder controle van de gemeente toestaan”. SP Tilburg is het met deze stelling EENS: ‘De tijd van gedogen is voorbij. Er moet duidelijkheid komen hoe wij omgaan met coffeeshops en bevoorrading. Wietteelt onder controle van de gemeente is een mooie eerste stap’.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst SP Tilburg

SP Tilburg haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 4 zetels. De gemeenteraad van Tilburg bestaat uit 45 leden. De coalitie in Tilburg wordt gevormd door D66 (9) GroenLinks (6) VVD (6) en CDA (3). De burgemeester van Tilburg is Theo Weterings (VVD). De overige partijen in de gemeenteraad van Tilburg bestaan uit LST (11), SP (4), PvdA (4), 50PLUS (2), Lokaal Tilburg (1), ONS Tilburg (1).  

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke SP?  

Verkiezingsprogramma SP 2021-2025 Stel een daad

In het verkiezingsprogramma staat:

  • De teelt en de verkoop van softdrugs voor de Nederlandse markt gaan we reguleren en legaliseren. Zo kunnen we drugscriminaliteit tegengaan en de veiligheid van drugs beter controleren.
  • Drugsgebruik ontmoedigen we, maar gebruikers criminaliseren we niet.
  • Meer onderzoek naar de schade van verschillende typen drugs is nodig om te bepalen of de huidige lijst met verboden drugs zal moeten worden aangepast.

Zie ook SP Cannabis-Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600