D66 Tilburg

D66 Tilburg

Lijst 2

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is D66 Tilburg? 

Durf te dromen Verkiezingsprogramma D66 Tilburg 2022-2026

Hierin staat:

‘We streven naar openheid en transparantie in de coffeeshopketen en vinden dat Tilburg voorop moet lopen met het reguleren van wietteelt. Dit doen we door deel te nemen aan het landelijk wietexperiment en de lobby richting het Rijk. Door het decriminaliseren van de achterdeur van de coffeeshop kan de politie zich concentreren op de illegale wietteelt bestemd voor de export. Bij het reguleren van drugs hoort ook een goede voorlichting, aandacht voor verslavingsproblematiek en de mogelijkheid om bijvoorbeeld xtc-pillen te testen voor gebruik’. 

Op de website van D66 Tilburg is ook een artikel van 29-08-2021 met informatie over drugsbeleid beschikbaar:

‘Tilburg doet mee aan landelijk wietexperiment -

Mooi dat de gemeente Tilburg aan het wietexperiment kan deelnemen. Echter we zijn ons er ook bewust van dat er nog veel werk te doen is om dit complexe proces goed en zorgvuldig te laten verlopen. Wij zullen dan ook nauwkeurig de komende anderhalf jaar in de voorbereiding blijven toetsen of het wietexperiment aan de juiste criteria voldoet, zodat het wietexperiment in 2021 soepel van start gaat’.

Stemwijzer mijn stem Tilburg heeft een stelling “Wieteelt onder controle van de gemeente toestaan”. D66 Tilburg is het met deze stelling EENS: ‘D66 vindt dat de wietteelt gereguleerd moet worden. Dit draagt bij aan een betere volksgezondheid en het terugdringen van criminaliteit aan de 'achterdeur' van de coffeeshop. Dit doen we onder andere door deel te nemen aan het landelijk wietexperiment.’

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst D66 Tilburg

D66 Tilburg haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 9 zetels. De gemeenteraad van Tilburg bestaat uit 45 leden. De coalitie in Tilburg wordt gevormd door D66 (9) GroenLinks (6) VVD (6) en CDA (3). De burgemeester van Tilburg is Theo Weterings (VVD). De overige partijen in de gemeenteraad van Tilburg bestaan uit LST (11), SP (4), PvdA (4), 50PLUS (2), Lokaal Tilburg (1), ONS Tilburg (1).    

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke D66? 

Verkiezingsprogramma D66 2021-2025 Een nieuw begin. Laat iedereen vrij maar niemand vallen 

Hierin staat:

‘Mensen gebruiken drugs. Daar kun je je ogen voor sluiten, maar het gebeurt. Het huidige drugsbeleid schiet tekort. Méér bestrijding, méér drugswetten, méér repressie en méér stoere taal gaan het verschil niet maken. Sterker nog, ze leiden tot een oorlog tegen drugs die niet te winnen valt. Daarom is het streven naar een drugsvrije samenleving – de wens van veel conservatieve partijen – hopeloos naïef. Drugsgerelateerde criminaliteit zoals productie en handel moeten we hard bestrijden. Maar stap één is een realistisch drugsbeleid, met een gereguleerde markt waar dat kan. Voorlichting, preventie en testbeleid van drugs is hierbij absoluut nodig. We willen de gezondheidsrisico's van drugs minimaliseren en de veiligheid van de samenleving voorop stellen. Ook moet het voorkomen van de schade voor het milieu meer aandacht krijgen. De internationale drugsverdragen knellen om het drugsbeleid te moderniseren. Daarom is het belangrijk dat Nederland samenwerkt in een coalition of the willing.

Coffeeshops zitten al decennialang in een vreemde spagaat. Softdrugs verkopen mag, softdrugs inkopen of telen mag niet. Hiermee leveren we coffeeshophouders over aan het criminele circuit. Dat kan zo niet langer. Het is een goede zaak dat gemeenten mogen gaan experimenteren met legale telers.
• Het is tijd een stap verder te gaan. Alle coffeeshops in Nederland moeten legaal kunnen inkopen, leveren en verkopen, waarbij de softdrugs op kwaliteit wordt getest. Mensen in een coffeeshop moeten weten wat ze roken.
• Coffeeshophouders moeten terecht kunnen bij de bank voor een zakelijke rekening. Dit is essentieel voor de legale keten.

Mensen met psychische of lichamelijke klachten kunnen veel baat hebben bij drugs als medicijn. Zo zijn er naast de bekende effecten van cannabis ook kansrijke studies naar het behandelen van PTSS met MDMA en het behandelen van depressies met paddo’s. We willen inzetten op meer onderzoek naar de medicinale en therapeutische werking van drugs.
• Om de kansen die drugs kunnen bieden in onze reguliere geneeskunde ten volle te benutten, gaan we internationale samenwerking in dit onderzoek stimuleren 
• Ook de negatieve medische effecten van drugs moeten beter worden onderzocht, zoals de relatie tussen cannabis en psychoses. Risicogroepen – zoals psychiatrische patiënten en jongeren – moeten worden beschermd met effectieve voorlichting.

Het debat over welke drugs legaal en illegaal moeten zijn, duurt eindeloos. Voor ons staat voorop dat we niet alle drugs over één kam kunnen scheren.
• We willen via onderzoek in kaart brengen wanneer en op welke manier regulering voor de verschillende middelen mogelijk en verstandig is en wanneer niet.
• We willen een staatscommissie instellen die voorstellen doet om ons drugsbeleid te hervormen. Het uitgangspunt is dat de gezondheidsrisico’s van drugs zo laag mogelijk worden gehouden en de gezondheid, veiligheid en welzijn van onze samenleving als geheel zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.

Mensen gebruiken drugs. Daar kun je je ogen voor sluiten, maar het gebeurt. Het huidige drugsbeleid schiet tekort. Méér bestrijding, méér drugswetten, méér repressie en méér stoere taal gaan het verschil niet maken. Sterker nog, ze leiden tot een oorlog tegen drugs die niet te winnen valt. Daarom is het streven naar een drugsvrije samenleving – de wens van veel conservatieve partijen – hopeloos naïef. Drugsgerelateerde criminaliteit zoals productie en handel moeten we hard bestrijden. Maar stap één is een realistisch drugsbeleid, met een gereguleerde markt waar dat kan. Voorlichting, preventie en testbeleid van drugs is hierbij absoluut nodig. We willen de gezondheidsrisico's van drugs minimaliseren en de veiligheid van de samenleving voorop stellen. Ook moet het voorkomen van de schade voor het milieu meer aandacht krijgen. De internationale drugsverdragen knellen om het drugsbeleid te moderniseren. Daarom is het belangrijk dat Nederland samenwerkt in een coalition of the willing’. 

D66 – Drugsmanifest: tijd voor een nieuwe drugsaanpak

Zie ook D66 Cannabis-Kieswijzer

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600