PvdA Tilburg

PvdA Tilburg

Lijst 7

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is PvdA Tilburg?

Verkiezingsprogramma PvdA Tilburg 2022-2026.

Hierin staat:

'We bevorderen het veiligheidsgevoel en zorgen dat overlast afneemt door mensen echt perspectief te bieden. Iedereen die uit de criminaliteit wil stappen krijgt persoonlijke begeleiding om dit mogelijk te maken.'

Op de website van PvdA Tilburg is geen informatie over drugsbeleid beschikbaar

Stemwijzer mijn stem Tilburg heeft een stelling “Wieteelt onder controle van de gemeente toestaan”. PvdA Tilburg is het met deze stelling EENS: ‘De PvdA heeft liever wietteelt onder controle van de gemeente dan dat mensen illegale wietkwekerijen op zolder hebben met de daarbij horende onwenselijke risico’s, zoals sociale achterstanden, brandgevaar en ondermijnende criminaliteit’.  

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst PvdA Tilburg

Zie ook BD 24-11-2021

PvdA Tilburg haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 2 zetels. De gemeenteraad van Tilburg bestaat uit 45 leden. De coalitie in Tilburg wordt gevormd door D66 (9) GroenLinks (6) VVD (6) en CDA (3). De burgemeester van Tilburg is Theo Weterings (VVD). De overige partijen in de gemeenteraad van Tilburg bestaan uit LST (11), SP (4), PvdA (4), 50PLUS (2), Lokaal Tilburg (1), ONS Tilburg (1).   

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke PvdA?

Verkiezingsprogramma PvdA 2021-2025 Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland 

  • Legalisering hennepteelt. We gaan verder met de huidige experimenten voor de legalisering van hennepteelt. Er komt een gesloten cannabis-keten waar criminaliteit geen vat op heeft.
  • Veiligheid en gezondheid staan voorop in het drugsbeleid. Het absurde aan het huidige beleid is dat het schadelijke gebruik van alcohol, tabak en cannabis gelukkig wel aan regels is onderworpen, maar het gebruik van alle zogeheten harddrugs niet. Laten we daarom drugsgebruikers niet langer zien als criminelen, maar hun gezondheid vooropstellen. Door drugsgebruik uit de taboesfeer te halen voeren we effectiever beleid, lichten we beter voor en voorkomen we dodelijke ongelukken.
  • Focus op de echte drugscriminelen. Niet de gebruikers maar de georganiseerde misdaad zijn de echte criminelen. Deze criminele (motor)bendes - die onze straten onveilig maken, ons bestuur ondermijnen, ons leefmilieu vervuilen en onze gezondheid schaden met gevaarlijke drugs - pakken we keihard aan.

Zie ook PvdA Cannabis-Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600