PvdD Groningen

PvdD Groningen

Lijst 7 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is de PvdD Groningen?

Verbeter de wereld, begin in Groningen

Verkiezingsprogramma PvdD Groningen 2022-2026 

Hierin staat

'Het gebruik van genotsmiddelen kan risico’s voor de gezondheid en veiligheid opleveren en kan leiden tot verslaving. Ook mag het gebruik niet leiden tot vervuiling van het milieu en hinder voor de omgeving.

  • De gemeente zorgt voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van verslavende middelen, waaronder ook gamen, (online) gokken, internet en sociale media. Jongeren hebben hierbij speciale aandacht. Groningen ondersteunt het tegengaan van verslaving
  • Groningen werkt toe naar een rookvrije generatie. Er wordt niet meer gerookt bij scholen, op kinderspeelplaatsen en bij sportgelegenheden. Er komen meer rookvrije zones in de openbare ruimte, bijvoorbeeld bij bushaltes en ziekenhuizen. De gemeente geeft het goede voorbeeld en verbiedt roken rond alle gemeentelijke gebouwen.
  • Er komen geen nieuwe casino’s of gokhallen.
  • Groningen staat open voor proeven met lokale wietteelt. Deze teelt is duurzaam en biologisch. Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen.
  • Er komt een preventiecampagne over het gebruik van lachgas. Vanwege milieu-, klimaat- en gezondheidsrisico’s, wordt lachgas in de openbare ruimte verboden.
  • Overmatig gebruik van Oxycodon en overige pijnstillers worden in de gemeente in kaart gebracht en aangepakt zodat mensen niet in een verslaving terechtkomen. Veiligheid De gemeente zet stevig in op veiligheid in de brede zin van het woord. Om de gemeente op de lange termijn veilig en leefbaar te houden wordt zowel criminaliteit als racisme en discriminatie actief bestreden. Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen op het verkeerde pad raken en in de criminaliteit belanden.
  • Ondermijning (onderlinge verwevenheid tussen boven- en onderwereld) is een groot probleem in heel Nederland. De gemeente investeert in de politiecapaciteit tegen ondermijning, witwassen en fraude en bekijkt het vergunningenbeleid kritisch.
  • Groningen investeert in meer toezicht en handhaving om toenemende criminaliteit in het buitengebied tegen te gaan, zoals dumpingen van (drugs)afval, stroperij en illegale bomenkap'.  

Op de website van PvdD Groningen is geen informatie over drugsbeleid beschikbaar. 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst PvdD Groningen 

Partij voor de Dieren Groningen haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 3 zetels.

De gemeenteraad van Groningen heeft in totaal 45 zetels De coalitie in de gemeente Groningen bestaat uit GroenLinks (11), PvdA (6), D66 (5) en ChristenUnie (3). De burgemeester van Groningen is Koen Schuiling (VVD). De andere partijen in de gemeenteraad van Groningen SP (5), VVD (4), ChristenUnie (3), PvdD (3), CDA (2), 100% Groningen (2), stadspartij voor Stad en Ommeland (2), Student en Stad (1), PVV (1)

Hoe cannabisvriendelijk is de PvdD landelijk?

Verkiezingsprogramma PvdD 2021-2025 Plan B. Idealisme is het nieuwe realisme  

Er staan welgeteld twee zinnen in het 52 pagina's lange PvdD verkiezingsprogramma over softdrugs & coffeeshops: 

"De overheid draagt zorg voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico's van het gebruik van softdrugs. Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen".

"Er komt een Ministerie voor Klimaat en Biodiversiteit. Dit Ministerie krijgt dezelfde status als het Ministerie voor Financien: het beleid van andere Ministeries wordt voortaan getoetst op duurzaamheid."  

Zie ook PvdD Cannabis-Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600