Partij van de Zuinigheid

Partij van de Zuinigheid

Lijst 12

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is Partij van de Zuinigheid? 

Verkiezingsprogramma PvdZ 2022-2026 bevat geen drugsparagraaf

Op de website van PvdZ staat wel een drugsparagraaf:

‘De georganiseerde criminaliteit vormt een grote en toenemende bedreiging van nonze rechtsstaat. Deze criminaliteit wordt in grote mate gevoed door het verbod op de productie en verkoop van drugs, een verbod dat zich slecht verhoudt tot de keuzevrijheid van burgers. De PvdZ wil de criminaliteit te lijf gaan door het afschaffen van dat verbod, naast een hardere aanpak van criminaliteit en strengere straffen. Deze gewijzigde aanpak van drugscriminaliteit bespaart niet alleen vele miljarden op de bestrijding ervan, maar levert ook nog eens miljarden aan belastinginkomsten op. Het spreekt voor zich dat de overheid, net als bij andere producten die hier verkocht mogen worden, waakt over de kwaliteit van de producten zodat de gezondheidsschade wordt geminimaliseerd. Net als bijvoorbeeld bij alcohol.’ 

Stemwijzer Groningen van ProDemos bevat de stelling: ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops toestaan.’ PvdZ is het met deze stelling EENS: ‘Wij willen drugs legaliseren, ook om zo het verdienmodel van de drugscriminaliteit die de rechtsstaat ondermijnt, weg te nemen. Het moet voor volwassenen een vrije keuze zijn om al dan niet drugs te gebruiken. Productcontrole, hulp en belastingheffing passen daarbij.’ 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst PvdZ

PvdZ Groningen had bij de gemeenteraadsverkiezingen geen zetelDe gemeenteraad van Groningen heeft in totaal 45 zetels De coalitie in de gemeente Groningen bestaat uit GroenLinks (11), PvdA (6), D66 (5) en ChristenUnie (3). De burgemeester van Groningen is Koen Schuiling (VVD). De andere partijen in de gemeenteraad van Groningen SP (5), VVD (4), ChristenUnie (3), PvdD (3), CDA (2), 100% Groningen (2), stadspartij voor Stad en Ommeland (2), Student en Stad (1), PVV (1)

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600