GroenLinks Groningen

GroenLinks Groningen

Lijst 1

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is Groen Links Groningen?

EEN GRONINGEN VOOR IEDEREEN, DOOR MET VERANDEREN - Verkiezingsprogramma Groen Links 2022–2026

Hierin staat:

10   Teelt en verkoop van wiet legaliseren en reguleren. Daarmee halen we wiet uit het criminele circuit. De gemeente Groningen loopt voorop bij landelijke experimenten die dit mogelijk maakt.
11   Voorlichters en testfaciliteiten inzetten op feesten waar waarschijnlijk harddrugs worden gebruikt. Het bezit van kleine hoeveelheden drugs voor persoonlijk gebruik zou niet tot een strafblad mogen leiden.

Website Groen Links Groningen - Groningen neemt deel aan wietexperiment | GroenLinks Groningen

Groningen is de grootste gemeente die mee gaat doen aan een experiment, waarbij coffeeshops de komende vier jaar alleen nog legaal geproduceerde wiet mogen verkopen van telers die door de overheid zijn aangewezen.

Wat GroenLinks woordvoerder Mirjam Wijnja betreft worden softdrugs in Nederland zo snel mogelijk gelegaliseerd. Haar fractie heeft hier in het verleden al vaker voor gepleit. Het voorliggende experiment kan daartoe een aanzet zijn, al zitten er wel de nodige haken en ogen aan. Wijnja: “Dit experiment is gebrekkig, maar het enige haalbare dat nu op tafel ligt en waarschijnlijk een eerste stap die de mogelijkheid biedt tot een duurzame verbetering van het Nederlandse softdrugsbeleid. En dat einddoel is voor GroenLinks het meest belangrijk.”

Je kunt hier het hele debat terugkijken.

Stemwijzer Groningen van ProDemos bevat de stelling: ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops toestaan.’ Groen Links Groningen is het met deze stelling EENS: ‘We willen de teelt en handel van softdrugs legaliseren, zodat de handel en kwaliteit van softdrugs gecontroleerd wordt en de drugscriminaliteit afneemt. Verkopers van softdrugs moeten dan een vergunning hebben en aan strenge kwaliteitseisen voldoen, dat geldt ook voor nieuwe coffeeshops.’

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst Groen Links Groningen 

Groen Links Groningen haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 11 zetels. De gemeenteraad van Groningen heeft in totaal 45 zetels De coalitie in de gemeente Groningen bestaat uit GroenLinks (11), PvdA (6), D66 (5) en ChristenUnie (3). De burgemeester van Groningen is Koen Schuiling (VVD). De andere partijen in de gemeenteraad van Groningen SP (5), VVD (4), ChristenUnie (3), PvdD (3), CDA (2), 100% Groningen (2), stadspartij voor Stad en Ommeland (2), Student en Stad (1), PVV (1)

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke Groen Links?

Verkiezingsprogramma 2021-2025  

Tijd voor nieuw realisme  

"16. We legaliseren softdrugs en drugs zoals xtc en paddo’s. Tegelijkertijd zorgen we voor betere voorlichting over drugs, net als over roken en alcohol. Door legalisering ondermijnen we het verdienmodel van de georganiseerde misdaad, beperken we slachtoffers door foute drugs, pakken we brandgevaarlijke wietplantages aan en beperken we de milieuschade van afvaldumping."

Drugs | GroenLinks

"Wij willen:

  • Teelt en handel van softdrugs legaliseren;
  • XTC en paddo’s legaliseren;
  • Meer en betere voorlichting voor ouders en jongeren.

De huidige drugsbestrijding kost veel tijd, geld en mankracht. De politie kan zich veel beter richten op de bestrijding van geweld, diefstal en vandalisme. Het overmatig en verkeerd gebruik van alcohol, tabak en drugs wil GroenLinks ontmoedigen, onder meer door meer en betere voorlichting voor ouders en jongeren. Zo ontstaat bewustzijn. Bovendien willen we reclame voor verslavende middelen uitbannen.

GroenLinks vindt het goed dat het kabinet Rutte III experimenten toestaat met de legale productie en verkoop van wiet. Om de experimenten tot een succes te maken, moeten gemeenten, coffeeshophouders én consumenten nauw betrokken worden. Daarvan is nu geen sprake.

TEELT EN HANDEL VAN SOFTDRUGS LEGALISEREN

We willen teelt en handel van softdrugs legaliseren. Op die manier neemt drugscriminaliteit af en neemt de controle op handel en kwaliteit van softdrugs toe. Nu wordt bezit en gebruik gedoogd, terwijl teelt en handel strafbaar zijn. Dat is een scheve situatie. Verkopers van softdrugs moeten een vergunning hebben en aan strenge kwaliteitseisen voldoen.

Woordvoerder Lisa Westerveld @Lisawesterveld Tweede Kamerlid

Zie ook Groen Links Cannabis-Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600