CDA Groningen

CDA Groningen

 Lijst 8

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is CDA Groningen?

Bouwen aan vertrouwen Verkiezingsprogramma CDA gemeente Groningen 2022-2026 

Hierin staat:

'In onze gemeente wordt het afstandscriterium dat bestaat ten opzichte van onder andere scholen, woonwijken en horeca gehandhaafd. In de vergunningverlening voor evenementen wordt het een voorwaarde om voldoende inzet te plegen op het voorlichten over veelgebruikte partydrugs. Daarnaast mogen organisatoren die structureel onvoldoende handhaven op drugsgebruik geen nieuwe evenementenvergunning krijgen. Door periodiek in het rioolwater te controleren op drugssporen, willen we het Groningse drugsgebruik monitoren, naar voorbeeld van steden als Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. We maken met een voorlichtingscampagne op middelbare scholen een einde aan de normalisering van harddrugs. Elke vorm van romantiek rondom het gebruik van harddrugs is misplaatst gezien de criminele industrie die hierachter schuilgaat'.

Van de website CDA Groningen -  CDA wil rioolwateronderzoek naar drugsgebruik in Gemeente Groningen:

Om beter in beeld te krijgen hoeveel drugs er in Groningen gebruikt wordt, wil het CDA dat er periodiek een rioolwateronderzoek wordt uitgevoerd. Uit een rioolwateronderzoek in de gemeente Rotterdam blijken er dagelijks 40.000 lijntjes cocaïne, 67.000 joints, 25.000 lijntjes speed en 2400 gebruikershoeveelheden crystal gebruikt te worden. Het CDA wil dat dit ook voor de gemeente Groningen in kaart wordt gebracht, zodat er meer duidelijk wordt over de omvang van het probleem en het beleid eventueel aangepast kan worden’. 

Stemwijzer Groningen van ProDemos bevat de stelling: ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops toestaan.’ CDA is het met deze stelling ONEENS: ‘’Er is geen behoefte aan groei van het aantal coffeeshops.”

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst CDA Groningen 

CDA Groningen haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 2 zetels. De gemeenteraad van Groningen heeft in totaal 45 zetels De coalitie in de gemeente Groningen bestaat uit GroenLinks (11), PvdA (6), D66 (5) en ChristenUnie (3). De burgemeester van Groningen is Koen Schuiling (VVD). De andere partijen in de gemeenteraad van Groningen SP (5), VVD (4), ChristenUnie (3), PvdD (3), CDA (2), 100% Groningen (2), stadspartij voor Stad en Ommeland (2), Student en Stad (1), PVV (1) 

Hoe cannabisvriendelijk is het CDA landelijk?

Verkiezingsprogramma CDA 2021-2025

Nu doorpakken   

  • Ons land is uitgegroeid tot een spil in de internationale drugshandel. Zowel het drugsgebruik als de productie en doorvoer van softdrugs, cocaïne en synthetische drugs zijn volledig uit de hand gelopen. De overlast heeft zich vanuit de grote steden uitgespreid over het hele land. In de vorm van bruut geweld, ernstige bedreigingen en het dumpen van drugsafval. We mogen ons niet neerleggen bij de verloedering, de afrekeningen en de gestage ondermijning van onze samenleving.
  • Wij willen een duidelijke kentering in het drugsbeleid en een einde aan de normalisering en de romantiek van drugs en drugsgebruik. Legalisering van soft- en harddrugs is niet aan de orde. Wij versterken de voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik.
  • Met een uitsterfbeleid voor coffeeshops dringen we het aantal verkooppunten terug, te beginnen met een wettelijk afstandscriterium tot scholen en sportvoorzieningen. We introduceren een nieuw sluitingscriterium om de concentratie van te veel coffeeshops in een klein gebied tegen te gaan.
  • Drugscriminelen kiezen voor ons land vanwege het milde strafklimaat. Daarom worden de straffen voor drugshandel en druggerelateerde delicten verhoogd en meer in lijn gebracht met ons omringende landen.

Zie ook CDA Cannabis-Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600