PvdA Groningen

PvdA Groningen

Lijst 2 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is PvdA Groningen?

Voor Groningen

Verkiezingsprogramma PvdA Groningen 2022-2026 

Hierin staat

  • 'Het huidige gedoogbeleid voor softdrugs en coffeeshops zorgt ervoor dat wiet illegaal geteeld wordt. Dat vindt plaats in het criminele circuit. Groningen is een van de gemeenten die meedoet aan een proef om met legale wiettelers te werken. De PvdA is voor legalisatie van softdrugs. Het past bij het progressieve karakter van onze gemeente.
  • Drugshandel op straat, in wijken en woningen is onacceptabel. We zijn terughoudend als iemand een paar wietplantjes in huis heeft. Maar in ernstige gevallen moet de gemeente stevig optreden door bijvoorbeeld een pand te sluiten. Wel willen we voorkomen dat kwetsbare mensen die worden uitgebuit door drugshandelaars, daar onnodig de dupe van zijn en op straat komen te staan. Aan drugshandelaars op straat moet bijvoorbeeld een gebiedsverbod opgelegd worden, zodat bewoners en andere Stadjers gewoon veilig over straat kunnen lopen en fietsen'.

Op de website van PvdA Groningen is geen informatie over cannabisbeleid beschikbaar.

Stemwijzer Groningen van ProDemos bevat de stelling: ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops toestaan.’ PvdA is het met deze stelling ONEENS: ‘Groningen heeft voldoende coffeeshops. Meer is nu ook niet aan de orde. Wel is de PvdA voor deelname aan het wietexperiment. Het strafbaar stellen van wietteelt, terwijl het wel verkocht mag worden, speelt de georganiseerde misdaad in de hand. Legalisering kan de criminaliteit verminderen.’

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst PvdA Groningen

Opmerkelijk dat prof Michel Vols (RUG) op nr. 24 staat! Hij is gespecialiseerd op het gebied van huisuitzettingen en Wet Damocles.

PvdA Groningen haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 6 zetels. De gemeenteraad van Groningen heeft in totaal 45 zetels De coalitie in de gemeente Groningen bestaat uit GroenLinks (11), PvdA (6), D66 (5) en ChristenUnie (3). De burgemeester van Groningen is Koen Schuiling (VVD). De andere partijen in de gemeenteraad van Groningen SP (5), VVD (4), ChristenUnie (3), PvdD (3), CDA (2), 100% Groningen (2), stadspartij voor Stad en Ommeland (2), Student en Stad (1), PVV (1)

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke PvdA?

Verkiezingsprogramma PvdA 2021-2025 Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland

  • Legalisering hennepteelt. We gaan verder met de huidige experimenten voor de legalisering van hennepteelt. Er komt een gesloten cannabis-keten waar criminaliteit geen vat op heeft.
  • Veiligheid en gezondheid staan voorop in het drugsbeleid. Het absurde aan het huidige beleid is dat het schadelijke gebruik van alcohol, tabak en cannabis gelukkig wel aan regels is onderworpen, maar het gebruik van alle zogeheten harddrugs niet. Laten we daarom drugsgebruikers niet langer zien als criminelen, maar hun gezondheid vooropstellen. Door drugsgebruik uit de taboesfeer te halen voeren we effectiever beleid, lichten we beter voor en voorkomen we dodelijke ongelukken.
  • Focus op de echte drugscriminelen. Niet de gebruikers maar de georganiseerde misdaad zijn de echte criminelen. Deze criminele (motor)bendes - die onze straten onveilig maken, ons bestuur ondermijnen, ons leefmilieu vervuilen en onze gezondheid schaden met gevaarlijke drugs - pakken we keihard aan.

Zie ook PvdA Cannabis-Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600