Blancolijst (Teunis Dokter)

Blancolijst (Teunis Dokter)

Lijst 16

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is Blancolijst (Teunis Dokter)?

Verkiezingsprogramma ‘Streven naar het geluk’ Teunis Dokter 2022-2024

Hierin staat:

‘Ook moet de Gemeente stoppen, als dit plaatsvindt, met het registreren van bewegingen van burgers via de wagens die worden gebruikt voor de parkeercontroles. Toezicht is goed, maar geautomatiseerde gezichtsherkenning en gebruik van dergelijke gegevens in algoritmische analysesoftware, die preventieve handhaving wil faciliteren, is ongewenst. Dat zie ik als de ‘Chinaficatie’ van onze stad. Burgers hebben het recht op privacy en in de openbare ruimte moeten zij zich vrij kunnen bewegen zonder dat dergelijke bewegingen in databases worden opgeslagen.’

Op de website van Teunis Dokter staat geen drugsparagraaf.

Stemwijzer Groningen van ProDemos bevat de stelling: ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops toestaan.’ Teunis Dokter is het met deze ONEENS: ‘Er zijn al genoeg coffeeshops in de stad Groningen. Nog meer coffeeshops toestaan is daarom helemaal niet nodig.’ 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst Teunis Dokter

Teunis Dokter had bij de gemeenteraadsverkiezingen geen zetelDe gemeenteraad van Groningen heeft in totaal 45 zetels De coalitie in de gemeente Groningen bestaat uit GroenLinks (11), PvdA (6), D66 (5) en ChristenUnie (3). De burgemeester van Groningen is Koen Schuiling (VVD). De andere partijen in de gemeenteraad van Groningen SP (5), VVD (4), ChristenUnie (3), PvdD (3), CDA (2), 100% Groningen (2), stadspartij voor Stad en Ommeland (2), Student en Stad (1), PVV (1).

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600