Partij voor het Noorden

Partij voor het Noorden

Lijst 13

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is Partij voor het Noorden?  

Verkiezingsprogramma PvhN 2022-2024

Hierin staat:

‘De veiligheid buitenshuis kan voor een deel worden verbeterd met meer cameratoezicht in het centrum van de stad Groningen. Mobiel cameratoezicht moet plaatsvinden op plekken waar sprake is van structurele overlast. Zo houden we Groningen veilig.

Wel moet daarbij rekening gehouden worden met de privacywetgeving. Voor diegenen die niets te verbergen hebben moet cameratoezicht niet opeens in het nadeel werken. Een burgercomité zou zich hier eventueel over kunnen bekommeren om zo de privacy te blijven waarborgen’.

Op de website van PvhN staat geen drugsparagraaf.

Stemwijzer Groningen van ProDemos bevat de stelling: ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops toestaan.’ Partij voor de Noorden is het met deze stelling ONEENS: ‘Er zijn al veel coffeeshops. Drugsverslaving is een groot probleem binnen de gemeente Groningen. We moeten niet verergeren met nog meer coffeeshops.’

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst PvhN

PvhN Groningen had bij de gemeenteraadsverkiezingen geen zetelDe gemeenteraad van Groningen heeft in totaal 45 zetels De coalitie in de gemeente Groningen bestaat uit GroenLinks (11), PvdA (6), D66 (5) en ChristenUnie (3). De burgemeester van Groningen is Koen Schuiling (VVD). De andere partijen in de gemeenteraad van Groningen SP (5), VVD (4), ChristenUnie (3), PvdD (3), CDA (2), 100% Groningen (2), stadspartij voor Stad en Ommeland (2), Student en Stad (1), PVV (1)

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600