Stadspartij Groningen

Stadspartij Groningen

Lijst 9

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is Stadspartij 100% Groningen?

Geen verkiezingsprogramma 2022-2026 online

Van de website van Stadspartij 100% Groningen - Is het wietexperiment wel een stap voorwaarts?:

‘We zitten in het hele land in een vreemde situatie, waarbij we aan de voorkant bekend staan om de vrijheid waarmee we met marihuana omgaan, maar aan de achterkant nog steeds een probleem hebben.

Hoewel de verkoop legaal is, is de inkoop afhankelijk van de illegaliteit. Illegaliteit waarbij wietplantages in huis worden aangelegd. Brandveiligheid in woonwijken in het geding, geen controle op gebruikte middelen bij het telen van wiet, illegaal aftappen van stroom op vaak onveilige manieren. Oh, en geen belastingafdracht natuurlijk.

Wat dat betreft mag het duidelijk zijn dat er vanuit de overheid genoeg redenen zijn om ook het telen van wiet bovengronds en in de kijker te brengen.

We zijn het volledig eens met de geest van het experiment, maar we trekken onze twijfels bij de strenge regels. Als één van de grootste gemeenten die mee zouden doen aan dit experiment, zijn wij benieuwd tot in hoeverre we toch kunnen onderhandelen. Is het echt noodzakelijk om alle coffeeshops in de gemeente mee te laten doen? Dus wat is dan wel de noodzaak voor de strikte regelvoering, en moeten we onze ondernemers daartoe dwingen’?

Stemwijzer Groningen van ProDemos bevat de stelling: ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops toestaan.’ Stadspartij 100% voor Groningen is het met deze stelling ONEENS: ‘De gemeente heeft momenteel genoeg coffeeshops. Indien er ruimte is voor extra vergunningen kunnen die alleen vergeven worden aan partijen die buiten het centrum coffeeshops openen, niet in woonomgevingen en niet in de buurt van scholen.’

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst 100% Groningen

Stadspartij Groningen en 100% Groningen voeren deze verkiezingen samen een lijst.

De Stadspartij en 100% Groningen haalden in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen beiden 2 zetels. De gemeenteraad van Groningen heeft in totaal 45 zetels De coalitie in de gemeente Groningen bestaat uit GroenLinks (11), PvdA (6), D66 (5) en ChristenUnie (3). De burgemeester van Groningen is Koen Schuiling (VVD). De andere partijen in de gemeenteraad van Groningen SP (5), VVD (4), ChristenUnie (3), PvdD (3), CDA (2), 100% Groningen (2), Stadspartij voor Stad en Ommeland (2), Student en Stad (1), PVV (1).

 

 

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600