PvdD

PvdD

Tweede Kamerverkiezingen 22 november

 

Verkiezingsprogramma 2023: Een wereld te herwinnen 

 

Veiligheid en toegang tot het recht
De rechtsstaat staat onder druk. Door bezuinigingen op politie en justitie zijn er te weinig agenten op straat, is er te veel werk voor rechters en officieren en is de toegang tot het recht niet verzekerd.
● De afgelopen jaren zijn heel veel politiebureaus gesloten, vooral in kleinere gemeenten en op het platteland. Hierdoor is de leefbaarheid sterk achteruitgegaan. Door kleine politiebureaus te heropenen verbeteren we de veiligheid in de regio en bestrijden we drugsdumping, mestfraude, wildstroperij en andere milieucriminaliteit.
● Gebruik en de productie van softdrugs wordt gelegaliseerd, zodat teelt legaal wordt en er accijns over kan worden geheven. Jongeren en volwassenen worden indringend voorgelicht over de impact van (synthetische) drugs op hun gezondheid, het milieu en criminaliteit. Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen. 

 

Tweede Kamerverkiezingen 2021

 

Partij voor de Dieren (PvdD)

6 Zetels

Verkiezingsprogramma 2021-2025

Plan B: idealisme is het nieuwe realisme

Er staan welgeteld twee zinnen in het 52 pagina's lange PvdD verkiezingsprogramma over softdrugs & coffeeshops: 

"De overheid draagt zorg voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico's van het gebruik van softdrugs. Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen".

"Er komt een Ministerie voor Klimaat en Biodiversiteit. Dit Ministerie krijgt dezelfde status als het Ministerie voor Financiën: het beleid van andere Ministeries wordt voortaan getoetst op duurzaamheid." Welke betekenis dit heeft voor het experiment met een gesloten coffeeshopketen of het vezelhennep-beleid zou dus interessant zijn. 

"De PvdD wil een verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar"; Resulteert dit er dan ook in dat mensen vanaf 16 de coffeeshop softdrugs kunnen aanschaffen? Dat zou tenminste wel consequent zijn en hoeven 16 jarigen die ervoor kiezen om te willen blowen niet meer blootgesteld worden aan handelaren op straat die ook zwaardere middelen, zoals coke, in de aanbieding hebben”.  

Partij voor de Dieren (PvdD) | Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600