Volt Arnhem

Volt Arnhem

Lijst 14

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is Volt Arnhem?

Toekomst make in Europe Verkiezingsprogramma Volt Arnhem 2022-2026 met op p.30 een veiligheidsparagraaf

Hierin staat:

Arnhem bevindt zich in de top tien van steden met de meeste criminaliteit. We willen Arnhem uit deze top krijgen en het veiligheidsgevoel van inwoners vergroten. Om de veiligheid in Arnhem te verbeteren, richten we ons op het voorkomen van criminaliteit. Het verbeteren van de veiligheid begint bij het in beeld brengen waar onveiligheid en criminaliteit vandaan komen.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst Volt Arnhem

Volt Arnhem doet 16 maart 2022 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem. Volt heeft in de tweede kamer drie zetels. De gemeenteraad van Arnhem bestaat uit 39 raadsleden. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van Groen Links (7), VVD (6), PvdA (4) en Arnhem Centraal (3). Burgemeester van Arnhem is Ahmed Marcouch (PvdA) De andere partijen in de gemeenteraad van Arnhem bestaan uit: D66 5, SP 3, PvdD 2, CDA 2, DENK - Verenigd Arnhem 2, PVV 2, ChristenUnie 2, Arnhemse Ouderen Partij 1.

Hoe cannabisvriendelijk is Volt landelijk?

Verkiezingsprogramma Volt 2021-2025

Volt wil werken aan het gecontroleerd decriminaliseren of legaliseren van drugs. Het Portugese model heeft namelijk laten zien dat de 'war on drugs' die over de hele wereld gevoerd wordt, niet gewonnen kan worden.

Daarom wil Volt toewerken naar een ander systeem, waarin we op basis van gedegen onderzoek het in bezit hebben, de handel en de productie van bepaalde drugs onder bepaalde voorwaarden toestaan.

Dit heeft twee grote voordelen. De druk op de handhaving neem af en we kunnen als samenleving beter investeren in preventie en voorlichting.

Daarnaast leidt het legaliseren van drugsgebruik niet tot meer drugsgebruik, maar zorgt het wel voor een betere controle van het gebruik.

Zie ook Volt Cannabis Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600