Arnhem Centraal

Arnhem Centraal

Lijst 6

Gemeenteraadsverkiezing 16 maart 2022 - Hoe cannabisvriendelijk is Arnhem Centraal?

Doe mee Verkiezingsprogramma Arnhem Centraal 2022-2026 

In het verkiezingsprogramma staat:

  • Ondermijning betekent dat criminelen gebruikmaken van diensten van de bovenwereld. Zo beïnvloeden ze onze samenleving en neemt het gevoel van onveiligheid toe.
  • Arnhem Centraal wil een samenhangende bestrijding van ondermijning. Onder andere door veel meer handhavers in te zetten. Ook op bedrijventerreinen.
  • Arnhem Centraal wil nagaan of het mogelijk is om in scholen huiskamers voor jongeren in te richten. Daarnaast willen we onderzoeken of een alcoholvrije jeugdsoos mogelijk is. 

Arnhem Centraal heeft een website zonder drugsparagraaf. 

Op deze volwassenen kun je stemmen. Kandidatenlijst Arnhem Centraal 

Arnhem Centraal haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 3 zetels. De gemeenteraad van Arnhem bestaat uit 39 raadsleden. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van Groen Links (7), VVD (6), PvdA (4) en Arnhem Centraal (3). Burgemeester van Arnhem is Ahmed Marcouch (PvdA) De andere partijen in de gemeenteraad van Arnhem bestaan uit: D66 5, SP 3, PvdD 2, CDA 2, DENK - Verenigd Arnhem 2, PVV 2, ChristenUnie 2, Arnhemse Ouderen Partij 1.

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600