PvdA Arnhem

PvdA Arnhem

Lijst 4

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is PvdA Arnhem? 

Links met lef Verkiezingsprogramma PvdA Arnhem 2022-2026

In het verkiezingsprogramma staat:

‘Veiligheid is ongelijk verdeeld. De PvdA wil dat we hard optreden tegen criminaliteit en onveiligheid. Niet alleen optreden op straat, maar ook tegen de oorzaken van onveiligheid. Ondermijnende criminaliteit – winkels zonder klanten, drugspanden et cetera – is een groot probleem in Arnhem. We moeten de ondermijning in onze stad terugdringen.

Voor de PvdA staan handhaving én preventie centraal. We bieden inwoners perspectief, zodat criminaliteit nooit de oplossing hoeft te zijn voor problemen. Als mensen zich toch onveilig voelen, moeten zij kunnen rekenen op de overheid’.

Van de website PvdA Arnhem - Standpunten Coffeeshops:

‘Bestaande coffeeshops mogen blijven bestaan, maar we willen geen nieuwe.

  • We zijn voorstander van deelname aan de proef met gereguleerde wietteelt’

Op deze volwassenen kun je stemmen. Kandidatenlijst PvdA Arnhem

PvdA Arnhem haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 4 zetels. De gemeenteraad van Arnhem bestaat uit 39 raadsleden. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van Groen Links (7), VVD (6), PvdA (4) en Arnhem Centraal (3). Burgemeester van Arnhem is Ahmed Marcouch (PvdA) De andere partijen in de gemeenteraad van Arnhem bestaan uit: D66 5, SP 3, PvdD 2, CDA 2, DENK - Verenigd Arnhem 2, PVV 2, ChristenUnie 2, Arnhemse Ouderen Partij 1.

  

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke PvdA?

Verkiezingsprogramma PvdA 2021-2025 Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland

  • Legalisering hennepteelt. We gaan verder met de huidige experimenten voor de legalisering van hennepteelt. Er komt een gesloten cannabis-keten waar criminaliteit geen vat op heeft.
  • Veiligheid en gezondheid staan voorop in het drugsbeleid. Het absurde aan het huidige beleid is dat het schadelijke gebruik van alcohol, tabak en cannabis gelukkig wel aan regels is onderworpen, maar het gebruik van alle zogeheten harddrugs niet. Laten we daarom drugsgebruikers niet langer zien als criminelen, maar hun gezondheid vooropstellen. Door drugsgebruik uit de taboesfeer te halen voeren we effectiever beleid, lichten we beter voor en voorkomen we dodelijke ongelukken.
  • Focus op de echte drugscriminelen. Niet de gebruikers maar de georganiseerde misdaad zijn de echte criminelen. Deze criminele (motor)bendes - die onze straten onveilig maken, ons bestuur ondermijnen, ons leefmilieu vervuilen en onze gezondheid schaden met gevaarlijke drugs - pakken we keihard aan.

Zie ook PvdA Cannabis-Kieswijzer

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600