PVV Arnhem

PVV Arnhem

Lijst 9

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is PVV Arnhem?

Nog geen verkiezingsprogramma PVV Arnhem 2022-2026

PVV Arnhem heeft een website zonder drugsparagraaf. 

Op deze volwassenen kun je stemmen. Kandidatenlijst PVV Arnhem

PVV Arnhem haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 2 zetels. De gemeenteraad van Arnhem bestaat uit 39 raadsleden. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van Groen Links (7), VVD (6), PvdA (4) en Arnhem Centraal (3). Burgemeester van Arnhem is Ahmed Marcouch (PvdA) De andere partijen in de gemeenteraad van Arnhem bestaan uit: D66 5, SP 3, PvdD 2, CDA 2, DENK - Verenigd Arnhem 2, PVV 2, ChristenUnie 2, Arnhemse Ouderen Partij 1.

Hoe cannabisvriendelijk is de PVV landelijk?

Verkiezingsprogramma PVV 2021-2025 Het gaat om u  

‘De krantenbezorger wordt soms letterlijk van de weg gedrukt door de drugskoerier.

De PVV wil een zerotolerancebeleid waarbij criminelen worden opgepakt en langdurig in de cel worden gezet.

Harde aanpak drugscriminaliteit’.

Zie ook PVV Cannabis-Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600