Arnhemse Ouderenpartij

Arnhemse Ouderenpartij

Lijst 11

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is de Arnhemse Ouderenpartij?

Nog geen verkiezingsprogramma 2022-2026

Van de website van de Arnhemse Ouderenpartij:

‘Bij ondermijning beïnvloeden criminelen onze samenleving ten koste van veiligheid en leefbaarheid. Arnhem blinkt uit in drugshandel, mensenhandel en vastgoedfraude. Dit bedreigt onze samenleving. De Arnhemse Ouderen Partij vindt: geen symptoombestrijding, maar het probleem bij de basis aanpakken. Optreden als één overheid. Met de aandacht op voorkomen en als dat niet lukt strak bestrijden. En een intensief samenwerkingsverband van alle overheden met de nodige creativiteit en omzeilen van bureaucratische regels’.

Op deze volwassenen kun je stemmen. Kandidatenlijst Ouderenpartij Arnhem

De Arnhemse ouderenpartij haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 1 zetel. De gemeenteraad van Arnhem bestaat uit 39 raadsleden. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van Groen Links (7), VVD (6), PvdA (4) en Arnhem Centraal (3). Burgemeester van Arnhem is Ahmed Marcouch (PvdA) De andere partijen in de gemeenteraad van Arnhem bestaan uit: D66 5, SP 3, PvdD 2, CDA 2, DENK - Verenigd Arnhem 2, PVV 2, ChristenUnie 2, Arnhemse Ouderen Partij 1.

 

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600