FvD Arnhem

FvD Arnhem

Lijst 13

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is FvD Arnhem?

Nog geen verkiezingsprogramma FvD Arnhem beschikbaar. 

Geen website met informatie over FvD Arnhem beschikbaar.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst FvD Arnhem niet beschikbaar, wel artikel van 18-01-2022

Zie ook artikel van 24-11-2021: 'Dat FvD in Arnhem in de raad komt, weet FvD regiocoördinator Henry Ebbers wel zeker. "We hebben daar zoveel leden en vrijwilligers." Hij schat de partij in op twee tot vier van de 39 raadszetels'.

FvD Arnhem doet 16 maart 2022 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem. Volt heeft in de tweede kamer drie zetels. De gemeenteraad van Arnhem bestaat uit 39 raadsleden. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van Groen Links (7), VVD (6), PvdA (4) en Arnhem Centraal (3). Burgemeester van Arnhem is Ahmed Marcouch (PvdA) De andere partijen in de gemeenteraad van Arnhem bestaan uit: D66 5, SP 3, PvdD 2, CDA 2, DENK - Verenigd Arnhem 2, PVV 2, ChristenUnie 2, Arnhemse Ouderen Partij 1.   

Hoe cannabisvriendelijk is FvD landelijk? Stem Nederland terug

Verkiezingsprogramma FvD 2021-2025

  • Forum voor Democratie is voor modernisering van het softdrugsbeleid en geleidelijke legalisering van softdrugs. FvD is voor meer aandacht voor verslavingsbehandeling en wil overlast harder aanpakken. 

Zie ook FvD op Cannabis Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600