GroenLinks Arnhem

GroenLinks Arnhem

Lijst 1

Gemeenteraadsverkiezing - Hoe cannabisvriendelijk is Groen Links Arnhem?

Verkiezingsprogramma Groen Links Arnhem 2022-2026 niet beschikbaar

Van de website Groen Links Arnhem  - Initiatiefvoorstel coffeeshopbeleid 2016:

‘De gemeenteraad heeft een initiatiefvoorstel aangenomen dat tot doel heeft het uitsterfbeleid voor coffeeshops af te schaffen. Op het moment heeft Arnhem 11 coffeeshops. Het uitsterfbeleid hanteerde een maximum van 8 coffeeshops. Dat betekent dat als er een coffeeshop zou sluiten, hiervoor geen nieuwe in de plaats mag komen totdat het aantal van 8 coffeeshops is bereikt. GroenLinks en de andere indieners van het initiatiefvoorstel (D66, SP en PvdD) vinden het sluiten van coffeeshops zeer onwenselijk. Minder coffeeshops betekent immers meer bezoekers per coffeeshop en dus een concentratie van de overlast’.

Op deze volwassenen kun je stemmen. Kandidatenlijst Groen Links Arnhem

Groen Links Arnhem haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 7 zetels. De gemeenteraad van Arnhem bestaat uit 39 raadsleden. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van Groen Links (7), VVD (6), PvdA (4) en Arnhem Centraal (3). Burgemeester van Arnhem is Ahmed Marcouch (PvdA) De andere partijen in de gemeenteraad van Arnhem bestaan uit: D66 5,  SP 3, PvdD 2, CDA 2, DENK - Verenigd Arnhem 2, PVV 2, ChristenUnie 2, Arnhemse Ouderen Partij 1.

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke Groen Links?

Verkiezingsprogramma Groen Links 2021 – 2025 Tijd voor nieuw realisme

  • We legaliseren softdrugs en drugs zoals xtc en paddo’s.
  • Tegelijkertijd zorgen we voor betere voorlichting over drugs, net als over roken en alcohol.
  • Door legalisering ondermijnen we het verdienmodel van de georganiseerde misdaad, beperken we slachtoffers door foute drugs, pakken we brandgevaarlijke wietplantages aan en beperken we de milieuschade van afvaldumping.

Zie ook Groen Links Cannabis-Kieswijzer

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600