SP Arnhem

SP Arnhem

Lijst 5 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 - Hoe cannabisvriendelijk is SP Arnhem?

Voor alle buurten Verkiezingsprogramma SP Arnhem 2022-2026:

Coffeeshops en teelt van cannabis
'We zijn tegen het verminderen van coffeeshops. We zijn er niet van overtuigd dat dit bijdraagt aan een veiligere samenleving. Het leidt tot meer illegale handel, criminaliteit en overlast in woonwijken. We zijn voor gecontroleerde teelt van cannabis, zodat dit onderdeel gaat worden van de legale economie waardoor de gemeente meer controle krijgt over de productie. Hiermee pakken we de illegale handel door de georganiseerde misdaad aan, die overlast geeft in woonwijken'.

Via de website SP ArnhemHet Arnhemse coffeeshopbeleid: 

‘De SP, in samenwerking met D66 de Partij voor de Dieren en GroenLinks stelden enige tijd geleden het uitsterfbeleid voor coffeeshops in Arnhem aan de kaak. Deze fracties daarom gezamenlijk een initiatiefvoorstel ingediend met als doel het uitsterfbeleid af te schaffen’. 

Op deze volwassenen kun je kiezen. Kandidatenlijst SP Arnhem 

SP Arnhem haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 3 zetels. De gemeenteraad van Arnhem bestaat uit 39 raadsleden. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van Groen Links (7), VVD (6), PvdA (4) en Arnhem Centraal (3). Burgemeester van Arnhem is Ahmed Marcouch (PvdA) De andere partijen in de gemeenteraad van Arnhem bestaan uit: D66 5, SP 3, PvdD 2, CDA 2, DENK - Verenigd Arnhem 2, PVV 2, ChristenUnie 2, Arnhemse Ouderen Partij 1. 

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke SP?

Verkiezingsprogramma SP 2021-2025 Stel een daad

‘De teelt en de verkoop van softdrugs voor de Nederlandse markt gaan we reguleren en legaliseren. Zo kunnen we drugscriminaliteit tegengaan en de veiligheid van drugs beter controleren.

  • Drugsgebruik ontmoedigen we, maar gebruikers criminaliseren we niet.
  • Meer onderzoek naar de schade van verschillende typen drugs is nodig om te bepalen of de huidige lijst met verboden drugs zal moeten worden aangepast’.

Zie ook SP Cannabis-Kieswijzer

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600