CDA Arnhem

CDA Arnhem

Lijst 8

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is CDA Arnhem?

Allemaal Arnhemmers Verkiezingsprogramma CDA Arnhem 2022-2026

In het verkiezingsprogramma staat:

‘Het CDA wil dat het aantal coffeeshops vermindert en staat een uitsterfbeleid van deze voorziening in woonwijken voor. Daar waar vergunningen verlopen komen ze niet terug. Bovenal willen we dat de productie, handel en het gebruik van harddrugs keihard worden aangepakt: dit is de bijl aan de wortel van onze jeugd. De gefocuste aanpak, zoals die in de Steenstraat en omgeving is ingevoerd, verdient een verdere doorvertaling zoals ook gevraagd wordt in het in 2021 verschenen Rekenkamerrapport over ondermijning’. 

CDA Arnhem heeft ook een website maar zonder drugsparagraaf.

Op deze volwassenen kun je stemmen. Kandidatenlijst CDA Arnhem 

CDA Arnhem haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 2 zetels. De gemeenteraad van Arnhem bestaat uit 39 raadsleden. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van Groen Links (7), VVD (6), PvdA (4) en Arnhem Centraal (3). Burgemeester van Arnhem is Ahmed Marcouch (PvdA) De andere partijen in de gemeenteraad van Arnhem bestaan uit: D66 5, SP 3, PvdD 2, CDA 2, DENK - Verenigd Arnhem 2, PVV 2, ChristenUnie 2, Arnhemse Ouderen Partij 1.

Hoe cannabisvriendelijk is het CDA landelijk?

Verkiezingsprogramma CDA 2021-2025 Nu doorpakken

  • Ons land is uitgegroeid tot een spil in de internationale drugshandel. Zowel het drugsgebruik als de productie en doorvoer van softdrugs, cocaïne en synthetische drugs zijn volledig uit de hand gelopen. De overlast heeft zich vanuit de grote steden uitgespreid over het hele land. In de vorm van bruut geweld, ernstige bedreigingen en het dumpen van drugsafval. We mogen ons niet neerleggen bij de verloedering, de afrekeningen en de gestage ondermijning van onze samenleving.
  • Wij willen een duidelijke kentering in het drugsbeleid en een einde aan de normalisering en de romantiek van drugs en drugsgebruik. Legalisering van soft- en harddrugs is niet aan de orde. Wij versterken de voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik.
  • Met een uitsterfbeleid voor coffeeshops dringen we het aantal verkooppunten terug, te beginnen met een wettelijk afstandscriterium tot scholen en sportvoorzieningen. We introduceren een nieuw sluitingscriterium om de concentratie van te veel coffeeshops in een klein gebied tegen te gaan.
  • Drugscriminelen kiezen voor ons land vanwege het milde strafklimaat. Daarom worden de straffen voor drugshandel en druggerelateerde delicten verhoogd en meer in lijn gebracht met ons omringende landen. 

Zie ook CDA Cannabis-Kieswijzer

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600