DENK / Verenigd Arnhem

DENK / Verenigd Arnhem

Lijst 12

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022. – Hoe cannabisvriendelijk is DENK/Verenigd Arnhem?

Verkiezingsprogramma DENK/Verenigd Arnhem 2022-2026

Hierin staat:

‘Criminaliteit en onveiligheid pakken we integraal en effectief aan door preventief te handelen in de leefomgeving waarbij de betrokkenheid in de wijk wordt geintensiveerd door ‘buurtouders’.

DENK/Verenigd Arnhem heeft ook een website zonder drugsparagraaf.

Op deze volwassenen kun je stemmen. Kandidatenlijst DENK/Verenigd Arnhem:

DENK/Verenigd Arnhem haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 2 zetels De gemeenteraad van Arnhem bestaat uit 39 raadsleden. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van Groen Links (7), VVD (6), PvdA (4) en Arnhem Centraal (3). Burgemeester van Arnhem is Ahmed Marcouch (PvdA) De andere partijen in de gemeenteraad van Arnhem bestaan uit: D66 5, SP 3, PvdD 2, CDA 2, DENK - Verenigd Arnhem 2, PVV 2, ChristenUnie 2, Arnhemse Ouderen Partij 1.

Hoe cannabisvriendelijk is DENK landelijk?

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders:

  • Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid.
  • Geen enkele vorm van harddrugs, zoals xtc of LSD legaliseren
  • Verbod op consumptief gebruik van lachgas.  

Zie ook DENK Cannabis-Kieswijzer

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600