Uitgelicht - Rotterdam

#cannabisvriendelijk - Welke partijen in Rotterdam zijn in meer of wat mindere mate cannabisvriendelijk te noemen? 

Uit de verkiezingsprogramma's van politieke partijen in Rotterdam zijn een aantal uitspraken over verschillende thema's op te maken.

Regulering/legalisering

D66 Rotterdam - Gereguleerde wietteelt. We streven naar openheid en transparantie in de coffeeshopketen en vinden dat Rotterdam voorop moet lopen betreft het reguleren van wietteelt. Dit doen we door breed te kijken naar experimenteerruimte en lobby richting het Rijk. Door het decriminaliseren van de achterdeur van de coffeeshop, kan de politie zich concentreren op de illegale wietteelt bestemd voor de export.

GroenLinks Rotterdam - Daarom neemt Rotterdam het voortouw in de landelijke zoektocht naar een beter drugsbeleid, waarin legalisering en regulering geen taboes zijn. (…) Rotterdam doet mee aan experimenten voor de regulering van de handel in (soft)drugs als daar landelijk ruimte voor wordt gegeven.

PvdD Rotterdam - Rotterdam staat open voor proeven met lokale wietteelt. Deze teelt is duurzaam en biologisch.

Socialisten 010 - Wij pleiten voor regulering van de wietteelt, zodat er een einde komt aan het gedoogbeleid dat leidt tot criminaliteit, wietplantages die in woonwijken onder brandgevaarlijke omstandigheden functioneren en wietteelt die enkel streeft naar de productie van de grootste hoeveelheid wiet, zonder de gezondheid van de consument in het oog te houden”.

Aantal coffeeshops

D66 Rotterdam - Geen maximum. We stoppen met een maximum aantal coffeeshops; het is te rigide en draagt niet bij aan het oplossen van problemen. Doordat het huidige maximum, zien we te veel drukte bij de overgebleven coffeeshops. Bewoners hebben krijgen hierdoor last van wachtrijen op de stoep, toenemende verkeers/parkeeroverlast en dealers in hun wijk. Ook komen coffeeshops in de knel met hun maximumvoorraad. Wat ons betreft kijken we naar de vraag en een goede spreiding over de stad.

Vestigingsbeleid

50PLUS - Hierbij zijn (…) de afstand tot scholen (minimaal 500 meter) van belang.

CDA Rotterdam - Met scherp ontmoedigings- en ondermijningsbeleid streven we ernaar het aantal coffeeshops en shishalounges terug te brengen. In de tussentijd verplaatsen we coffeeshops steeds meer uit woonwijken.

CU Rotterdam - Coffeeshops hebben geen plaats in het centrum, woonwijken en in buurt van scholen, hooguit aan de randen van de stad.

D66 Rotterdam - Het aantal coffeeshops in Rotterdam is in de afgelopen tien jaar met een derde gedaald, terwijl de cannabisconsumptie niet is afgenomen. Het verplaatsen en sluiten van coffeeshops lost wat ons betreft niets op. Het werkt straathandel in de hand en zorgt voor (bewoners) overlast bij de overgebleven coffeeshops. (…) Het afstandscriterium. Op dit moment geldt een afstandscriterium en hebben coffeeshops binnen 250 meter afstand van een school te maken met zeer beperkte openingstijden en extra strenge controles. Dit geldt ook bij de vestiging van een nieuwe school. Onderzoeken laten zien dat het criterium geen effect heeft op het blowgedrag van jongeren. Deze symboolmaatregel zit coffeeshopeigenaren in de weg en om die reden schaffen we hem af.

PvdD Rotterdam - Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen.

Socialisten 010 - Om de handel in drugs op straat en de daarbij behorende criminaliteit te voorkomen is het van belang dat coffeeshops hun open karakter behouden en dat ze verspreid zijn over de stad, door versoepelingen van de regels rond de vestiging van coffeeshops

Preventie en voorlichting

50PLUS Rotterdam - Gemeente moet een duidelijk, actief en integraal ontmoedigingsbeleid voeren t.a.v. alcohol, roken, drugs, gokken en gamen.

D66 Rotterdam - Voorlichting drugs- en alcoholgebruik. Het gebruik van (soft)drugs en alcohol kent een keerzijde; goede voorlichting informatie vooraf en op verkooppunten is daarom van belang. We zetten in op goede samenwerking met GGD, onderwijsinstellingen en organisaties als Jellinek.

GroenLinks Rotterdam - Om de volksgezondheid te beschermen zetten we campagnes op om het gebruik van drugs te beperken. Om drugsgebruik veiliger te maken, moeten gebruikers drugs altijd kunnen laten testen in Rotterdam.

PvdD Rotterdam - De gemeente zorgt voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van verslavende middelen, waaronder ook gamen, (online) gokken, internet en sociale media. Jongeren hebben hierbij speciale aandacht. Rotterdam ondersteunt het tegengaan van verslaving. (…) Rotterdam werkt toe naar een rookvrije generatie. Er wordt niet meer gerookt bij scholen, op kinderspeelplaatsen en bij sportgelegenheden. Er komen meer rookvrije zones in de openbare ruimte, bijvoorbeeld bij bushaltes en ziekenhuizen. De gemeente geeft het goede voorbeeld en verbiedt roken rond alle gemeentelijke gebouwen

VVD Rotterdam - Wij vinden het belangrijk om mensen te informeren over de nadelige gevolgen van criminaliteit - of het nu gaat om de verkoop of het gebruik van drugs, straatintimidatie of illegale handel in planten of dieren. Uiteindelijk geloven wij dat mensen een eigen verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun gedrag en het helpt als er met publiekscampagnes af en toe wordt herinnerd aan de negatieve gevolgen van bepaald gedrag

Handhaving

50PLUS Rotterdam - Stevig toezicht op verkooppunten. het leeftijdscriterium (vanaf 18 jaar), het niet aanwezig zijn van harddrugs van belang.

CDA Rotterdam - Er komen geen coffeeshops en shishalounges bij, de succesvol vervroegde sluitingstijden blijven gehandhaafd en er komt een blowverbod rond coffeeshops om overlast voor bewoners tegen te gaan.

CU Rotterdam - De gemeente is scherp op de overlast die coffeeshops meebrengen en treedt hiertegen op.

VVD Rotterdam - Woningen met illegale hennepkwekerijen worden soms niet opgerold omdat er onvoldoende capaciteit is. Ook de teams die de Bibob-toetsing uitvoeren (checken of ondernemers geen illegale activiteiten uitvoeren) lopen tegen de grenzen van hun capaciteit aan. Ook moeten deze investeringen worden gebruikt voor het opsporen van corruptie. Deze problemen zijn zó groot dat we ook de aandacht zullen vragen van de landelijke politiek voor de aanpak van dit soort criminaliteit.

#cannabisvriendelijk  - Welke Rotterdamse partijen zijn cannabisvriendelijk te noemen?

Redenerend vanuit de statuten van de Stichting Maatschappij en Cannabis (het bevorderen van de volksgezondheid door het nastreven van decriminalisering van zowel cannabisgebruik als kleinhandel in cannabis & het bevorderen van de normalisatie van de (thuis-)kweek van cannabis) komen we tot de volgende aanbeveling:

Cannabisvriendelijk met stip: D66 Rotterdam, Socialisten 010

Cannabisvriendelijk (net geen stip): GroenLinks Rotterdam

Cannabisvriendelijk: PvdD Rotterdam

Ga stemmen! Stem cannabisvriendelijk.

Voor wie zich verder wil verdiepen, zie Achtergrondinformatie – Rotterdam

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600